Vorgod Å


Artikel bragt i meppsen. God fornøjelse!


Af Per Hansen

Vorgod å er for de fleste af foreningens medlemmer et ret uudforsket vandløb, dels fordi den virker uoverskuelig og halvdelen af de fiskere der gæster åen, for ofte en dårlig oplevelse, i form af’ uklart vand, drivende grøde. Tilmed hører man sjældent om de helt store fangster.

per-v-bro Vorgod å var for ca. 15 år siden nok amtets mest forurenede å og den volte Skjern å store kvaler. I perioder lignede åen en stor suppegryde, fyldt med grøde, slam og brunt vand.
Med tiden er Vorgod å faktisk blevet en af de mest eftertragtede vandløb i hele Skjern å systemet, for mange fisketurister fra hele landet og, udlandet. Det kniber dog stadig med interessen blandt de lokale fiskere. Jeg har fisket rigtig meget i Vorgod å de sidste 10 år og den står helt klart som den bedste år jeg har fisket med mindre man vil fiske havørred for der slår ingen jo Karup å.

Forårsfiskeriet er ikke Vorgod å’s stærke side der er vandet som regel ret grumset. Vandstandsændringer i Vorgod har stor betydning, specielt vandstigning gør at åen i flere dage eller uger er fyldt med løsrevet grøde eller trådalger dermed bliver fiskeriet væsentligt forringet. Så tag ikke til åen efter nogle store regnskyl som vi gør ved Karup å. Den bedste fiske periode er fra midt i maj til sæsonslutningen med toppen i juli/aug.

Vorgod å øvre løb

Foreningens fiskevand i Vorgod å er beliggende forskellige steder. Den øvre del er den de fleste kender her er åen de fleste steder smal og langsom flydende med nogle dybe partier der gemmer flere fisk end de fleste aner. Store gedder der sagtens kan fanges på både flue (som i øvrigt er meget underholdende) og spinnegrej. Bestanden af ørreder er her ikke så stor dog kan der og bliver der ofte fanget pænt med små bækørreder og nogle lidt større regnbueørreder. Medefiskeri efter skaller og ål er i perioder her uden sammenligning. Det de fleste fisker efter på det øvre stykke er stallinger, og stedet er faktisk ikke så ringe jeg har flere gange fanget en hel del stallinger over målet på nymfe og tørflue midt på dagen. Man skal passe pi ikke at lade sig narre af åens mange roligstrømmende partier for efter disse hvis man gider at gå lidt efter det kommer der nogle eventyrlige stryg, hvor der er masser af stallinger.

Vorgod å nedre løb

Der er her jeg har haft de bedste fangster og oplevelser. Her er åen af en helt anden karakter stor og brusende. Ser man bort fra nogle små strækninger er der meget mere gang i vandet. Bestanden af fisk er også helt anderledes kun stallinger er her mange af og de står dybt og er for det meste kan man kun få dem i tale med en dybt fisket nymfe eller vådflue Bækørrederne er helt klart i mindretal men til gengæld er de ofte ret store selv plejer jeg at fange en del af dem på 2-3 kg og det tror jeg ikke man kan gøre i ret mange åer her i Jylland og min personlige rekord. er en 5,2 kg bækørredhan på 72 cm fanget i 1994. Bedste agn til disse store kæmper er nogle mellemstore woblere. Flest har jeg dog fanget på små nymfer men det er også det jeg fisker mest med. Det dejlige ved dette stykke er at man kan komme midt i sæsonen en søndag eftermiddag og stadig være helt alene om ca. 7-8 km fiskevand.
Har man hang til tørflue og nymfefiskeri er det pragtfuldt at være her en stille sommeraften og nogle aftner koger åen bare af fisk og du kan fange næsten lige så mange stallinger som man har lyst til, mens åen på andre dage ligger helt brak. Ved Gåsdalsbro kan man gå lidt opstrøms eller nedstrøms her møder man nogle utrolige fine stryg og pools hvor jeg har set laks springe og ved el-fiskeriet støder man ofte på laksene i disse områder så der er måske en Vorgod laks der vinder pokalen!

Fluer til Vorgod Å

Vådfluer Tørfluer Nymfer
Bækørred Stalling
Bækørred/Stalling Bækørred/Stalling
Orange zonker
Black zonker
Chillimps
Red Tag
Treekel Parkin
Black Gnat
Black Zulu
Red Tag
Black Gnat parachute
Olive Dun Parachute
Europa 12
March Brown spider
Tangloppen
Pheasent tail