Vind en uges ophold i sommerhus ved Karup å, på deltagerbeviset til Karup å konkurrencen.


En af Aulum/Haderups lodsejere har sponsoreret en uges ophold, i sit sommerhus, til Karup å konkurrencen.

Sommerhuset er placeret mellem Vridsted og Hagebro, på østsiden af Karup å. Der er plads til 6 mand i huset, og der følger 1,3 km. af Karup å bedste fiskevand med i opholdet.

Huset er reserveret i uge 43 til vinderen, og vinderen bliver fundet ved lodtrækning på alle deltagerbeviset til Karup Å konkurrencen.

Se mere om huset på www.havorreden.dk

 

Det er vigtig at deltagerbeviset købes senest en uge før konkurrencen, da kassereren kan ikke garantere at alle indbetalinger, der foretages i ugen op til konkurrencen, kan registreres.

Det er dog muligt at købe deltagerbevis i Trevad på konkurrence dagen.

 

Med venlig hilsen

Konkurrenceudvalget

kaas_konkurrence_2014_print_NY