Vilde ørreder har klaret sig godt i Ribe Å og skidt i Skjern Å


Oprindelige ørredbestande har overlevet årtiers miljøødelæggelser og udsætning af ørreder fra dambrug. Men samtidig er bestanden i vores største vandløb gået tilbage, viser DNA-analyser fra DTU Aqua. Læs mere her.