Vigtig info fra SÅS


Velkommen til sæsonen 2023

Skjern Å Sammenslutningen ønsker alle en rigtig god 2023 sæson. Vi håber at der er fisk og gode oplevelser til alle. De første dage er altid hektiske, så vis hensyn til hinanden. Der bliver helt sikkert bedre plads i løbet af sæsonen. Der er nogle få nye regler og tiltag, som man skal være opmærksom på. Alle er beskrevet her på siden tidligere, men vi giver lige en hurtig opsummering.

  • Køb Skjern Å Kontingentet på nettet.

SÅS opfordrer alle til at købe Skjern Å Kontingentet på nettet. Det kan let købes her https://skjernaasam.dk/product/laksekontigent/ 

  • Skjern Å Sammenslutningen har overgået til “Fangstjournalen” som indberetningsportal. 

Dermed er det samme indberetningssted uanset hvilket af de vestvendte laksevandløb man fisker i. Vi har sammen med DTU testet systemet af og er fortrøstningsfulde i forhold til at det fungerer. Skulle der være spørgsmål, kan der helt sikkert findes svar på dette link https://skjernaasam.dk/fiskeriet/fangstjournalen/som altid er tilgængeligt på hjemmesiden.

  • Laks og havørreder skal indberettes samme dag senest 23.59

Der er egentlig ikke noget nyt i dette, men Fiskeridirektoratet har gjort SÅS opmærksom på, at for sen indberetning fra og med i år vil resulterer i en sanktion. Modsat det tidligere registrerings system, registrerer Fangstjournalen indberetnings tidpunktet. Årsagen til stramningen skal ses på baggrund af kvoterne som skal lukke rettidigt.

  • Kvoten kan lukke i løbet af dagen!

Tidligere har SÅS kun lukket kvoten til midnat. Det har betydet at vi nogle gange har lukket lidt tidligere end nødvendigt. Det nye system lukker automatisk, så det er en god ide at checke en gang imellem, hvis kvoten er tæt på at lukke!

  • Hold fisk der skal genudsættes i vandet!

Alle Laks (og havørreder) som skal genudsættes skal holdes i vandet hele tiden. Dette er en betingelse som Fiskeristyrelsen har stillet for tildeling af kvoten. FD har præciseret over for SÅS at det gælder såvel fisk som fotograferes som Laks der bare genudsættes. Det handler selvfølgelig blot om at behandle fiskene bedst muligt, hvilket er en selvfølgelighed for langt de fleste. SÅS opfordrer alle til at medbringe et stort fangstnet med små masker. Find et godt sted at lande fisken, så skulle denne regel ikke give anledning til problemer.

  • Forbud mod Ekkolod og Fishfinders i åen!

Dette er formentlig ikke noget ret mange har tænkt over, men ny teknologi vinder frem. Det er muligt med relativt simple redskaber at afsløre hvor fiskene står i åen. SÅS er af den opfattelse at dette ikke hører til i laksefiskeriet og har derfor forbudt det på alt vand der hører under SÅS.

  • Øget fiskerikontrol ved åen!

SÅS har i samarbejde med Fiskeridirektoratet “ansat” en del nye fiskeriopsynspersoner ved ved åen. Deres fornemste opgave er at råde og vejlede alle. Så tag godt imod dem når i møder dem derude. Eventuelle overtrædelser bliver indberettet til “Kontroludvalget” som vurderer overtrædelsen. Hvis overtrædelsen vurderes alvorlig, sender SÅS det videre til Fiskeridirektoratet.

KNÆK OG BRÆK 

Bestyrelsen

Leave a Reply