Tilladelse til regulering af sæler i Karup Å.


Vigtigt: Hvis der observeres sæler på HI-LF vand, så kontakt, Ole Lenler-Eriksen, Kildevej 2A, 7470 Karup – telf. 97102152 mobil 22784006

Tilladelsen er gældende fra den 19/7 og til og med den 31/12-18. Tilladelsen omfatter regulering af 5 sæler. Er der behov for et større antal, kan der ansøge om dette. Tilladelse er givet til Lodsejerforeningen.
Tilladelsen omfatter strækningen fra Karup by til Limfjorden og er betinget af at den pågældende lodsejer ved jagt stedet giver skriftlig tilladelse til reguleringen.

Der er udvalgt 4 kontaktpersoner blandt jægergruppen, som det er muligt at ringe til, når der observeres sæler i åen.
De 4 kontakt personer er:
1. Ole Lenler-Eriksen, Kildevej 2A, 7470 Karup – telf. 97102152 mobil 22784006
2. Jørgen og Jesper Handbjerg, Vormstrupvej 15, 7540 Haderup – telf. 97452297 mobil 40215797
3. Erik Døssing og Birgitte, Egebjergvej 34, Vridsted, 7800 Skive – telf. 97547303 mobil 20117916
4. Claus Pedersen, Herningvej 75, Trandum, 7800 Skive – telf. mobil 23264058

Ved orientering om sælobservationer vil kontaktpersonen advisere relevante jægere i området, og sammen vil man forsøge at lokalisere sælen og nedlægge den. Det er kontaktpersonens ansvar, at der foreligger tilladelse til skydning fra den pågældende lodsejer.

Såfremt de skudte sæler kan bjerges, skal de transporteres til Schneider Philipsen, Røjbækvej 7, Røjbæk 7540 Haderup, hvor de opbevares i indtil der kan foretages en obduktion.

En betingelse, for at indsatsen skal lykkes, er samarbejde mellem alle parter, der færdes ved åen. Lodsejerforeningen ser derfor frem til et godt samarbejde om projektet.

Er der spørgsmål vedrørende tilladelsen til sælreguleringen og praktiske forhold i forbindelse med udførelsen af sælreguleringen, kan lodsejerforeningens formand Schneider Philipsen kontaktes på telefon 40423171 eller mail: schneider.philipsen [Email: schneider.philipsen #AT# mail.dk - erstat #AT# med @ ]

Spørgsmål skal rettes til 40423171, formand Schneider Philipsen og ikke i kommentarfelt her på siden.

Med venlig hilsen
Schneider Philipsen