Tanker ved åen


Jeg har, som så mange andre, som barn været med min far ude og fiske – både ved kysten og i åen. Vi fangede fladfisk, torsk, ål og ørreder – dog ikke så store. Det var dejligt og lysten til fiskeriet fortsatte i ungdomsårene, hvor jeg begyndte at fiske med flue. Desværre måtte jeg ophøre med min fritidsaktivitet grundet allergi / høfeber.

Da jeg blev gift for godt 10 år siden og ikke havde allergi mere besluttede jeg at stoppe med flere fritidsaktiviteter, men genoptog fiskeriet, da det bedre kunne indpasses i vore situation / børnepasning m.v. Jeg købte nyt grej / fluestænger m.v. og meldte min ind i Herning Sportsfiskerforening.

Ofte kørte jeg til Karup Å sidst på dagen og tog hjem, som jeg tidligere havde gjort ved solnedgang, men det undrede mig, at mange først ankom og begyndte fiskeriet på det tidspunkt – Ingen havde fortalt mig, at fiskeri efter havørred bedst foregår den gyldne time ved sol op- / nedgang og om natten.

Ok her er noget nyt at lære – og en fisker var så venlig at fortælle mig, at jeg skulle fiske ca. 300 timer før, jeg fangede den første havørred ( meget opøftende). Nogle siger, at man skal slide et par gummestøvler før det lykkes. Og noget sandhed er der i dette udsagn – for jeg fiskede mere og mere. Det blev også til 300 timer om året i 3 år, inden jeg fangede den første – en havørred på ca. 4 kg i Karup Å.

Så fulgte der 2 år uden fangster – det blev til en enkelt på ca. 2 kg. og året efter heller ingen. Så blev det til en enkelt, men ingen sidste år i Karup Å. Jeg var lidt heldig at fange en laks i Borris sidste år på 5,4 kg. og en enkelt havørred på 2 – 3 kg. Måske er det nemmere at fange fisk i Skjern Å tænkte jeg.

Jeg har gennem årene set en del havørreder i Karup springe af vandet og andre rumstere rundt uden at være heldig at fange dem. Hvad er der galt tænkte jeg og flere af dem, der kender mig fra fiskeriet i Karup ved, at jeg ofte talte om at skrive en bog om, hvordan man ikke fanger fisk. Tænkte ofte, at nogle fisker bedre end andre. Hvad er det der gør, at nogle fisker meget uden at fange noget og andre fanger en hel del fisk.

Sidste år rejste jeg en stor laks i Borris en søndag eftermiddag og den følgende onsdag. Om torsdagen blev den fanget 106 ca. og 11,5 kg.

Vores børn siger ofte til mig, at jeg skal fiske med orm, ligesom vi gør det i Børnesøen i Snejbjerg. Der får vi har næsten altid fisk med hjem.

Der har været mange ture uden fisk, men ind i mellem oplever man da heldigvis meget andet, som den morgen i Borris, hvor der lyder et stort plask bag mig. Tænker, det må være en stor fisk men da jeg vender mig om kan jeg se, at det er et rådyr, der er på vej over åen.

Ofte har jeg tænkt, når jeg kører til åen at i dag skal det være, helst 2 fisk, men efter nogle timer ændres dette til ønsket om blot en fisk og inden turen går hjemad er det ønsket om bare at se en fisk.

Fiskeriet har taget mere og mere om sig 350 – 400 timer om året det vil sige et par gange om ugen og nogle uger flere dage, hvilket har resulteret i, at når børnene “har vanskelig ved at huske mig” sætter min kone et billet af mig på bordet – eller når jeg er hjemme siger min kone “det er vores besøgsven” Tænker, at fiskeriet også kan taget for meget tid i forhold til familien, men jeg har da været hjemme 3 gange, da jeg har 3 dejlige børn.

I år har fiskeriet været noget anderledes. I sommers oplevede jeg ved Skjern Å, at nogle fangede fisk lige før mig eller hvor jeg lige havde fisket. Har dog også mødt mange, der ikke har fanget noget. Det bliver nok ikke til nogen fisk i år – som sædvanlig for den uheldig fisker, der kan skrive bøger om, hvordan man ikke fanger fisk. Tænker, at mange har sagt, det skal nok komme – en dag så fanger du også fisk – det er blot et spørgsmål om tid – NÅ.

Men hvad er det jeg har gjort anderledes i år med hensyn til fiskeriet. For det er blevet til en laks på 4,7 og 2 havørreder i Skjern Å på 2 og 2,3 kg. Det var en god oplevelse.

Jeg har været ved Karup Å en 8 – 10 gange i sommers uden fangst – havde dog tabt 2 mindre fisk, så kontakt med fisk har jeg da haft. Men i sep. har jeg været i Karup 4 gange og fået fisk med hjem hver gang. Først en på 4,7 efter fulgt af en på 1,4. De sidste 2 er på henholdsvis 2,4 og 2,8 kg. Tænker, hvad er det jeg nu gør anderledes, siden at jeg kan være så heldig ???

Tænker, at det med at fiske kan sammenlignes med kvinder – lidt uberegnelige (det kan mænd også være) men det handler om det rigtige sted og det rigtige tidspunkt og så er det ikke sikker, at de springer på krogen.