Tak til hjælperer ved Herning Rocker


En stor tak fra bestyrelsen, skal lyde til de som på den en eller anden måde, hjalp foreningen til Herning Rocker.

I har for foreningen ydet en stor indsats, og vi håber at I vender tilbage i 2009.
Det har stor betydning for vores forening, at vi stiller med de hjælpere og har den indtægt også i fremtiden.

Vi kan bruge endnu flere hjælpere og håber, at flere vil melde sig på banen næste år. 😆

På bestyrelsens vegne

Jørn Henriksen