Sunds sø båden – Gratis lån til klubbens medlemmer!


Tidligere har man skulle hente nøgle og årer til vores foreningsbåd i Sunds, der ligger ved Sunds roklub, hos Seatrout i Herning. For at gøre lån af båden nemmere, har vi ændret til følgende procedure:

  • Indtil der er en bookingside på nettet klar, skal man, hvis man vil låne båden, sende sms til Frank Sjøgreen på 28971446, med medlemsnummer eller navn, samt hvilken dato man ønsker at låne båden. SMSén vil blive besvaret med om datoen er ledig og med kode til den kodelås, som båden er låst med.
  • Du kan kun låne båden, hvis du har fået sms retur med, at den er ledig.
  • Årer og anker er låst sammen med båden, og er lagt på to sten, så de ikke ligger direkte på jorden. Efter brug, låses kodelåsen ved at klikke den i, og dreje kodevælgeren til andet ciffer end koden. HUSK at føre kæden gennem anker og årer igen og lægge dem på stenene inden i vender båden hen over dem.

HUSK selv at medbringe redningsveste til alle mand. Motor er forbudt – også elmotor. Medlemskort skal medbringes, og man må desuden bruge egen kajak, flydering mm, men vær MEGET påpasselig og bær tydelig, farverig redningsvest, da bredejernes motorbåde må sejle med fri hastighed i søen, og en flydering kan være svær at se!!! Al færdsel er på eget ansvar!

Eventuelle skader på båd og tilbehør, bedes meldt til den sø ansvarlige.

Knæk og bræk derude, og husk at gedderne er fredede i april!