Stop for fiskeri i Skjern å i en periode, grundet den ekstrem høje varme


Bestyrelsen har besluttet at stoppe fiskeriet i Skjern å, i en periode, grundet den ekstrem høje vandtemperatur, som nærmer sig 20gr.

 

Den meget høje varme og lave vandstand, påvirker fiskene, Dødeligheden stiger markant ved temperaturer over 18 °C

Vand indeholder mindre opløst ilt ved højere temperaturer.

For laks og andre fiskearter spiller vandtemperaturen en afgørende rolle for en række fysiologiske processer. Ekstreme vandtemperaturer påvirker fisk og gør dem særligt udsat. Desuden falder mængden af ilt i vandløbene ved højere temperaturer. Vandtemperaturen påvirker derfor overlevelsen på genudsatte laks.

Selvom laksen virker frisk ved genudsætning, så har undersøgelser vist, at de efterfølgende har en forhøjet dødelighed ved at være fanget og genudsat ved høje vandtemperaturer.