Senest nyt vedr. Grødeskæring


Senest nyt vedr. Grødeskæring.
Der har været afholdt et møde mellem KÅS og Viborg kommune, ude ved Karup å.
Besigtigelsen blev holdt ved Hi-LF`s vand ved Karup, hvor vi fik fremlagt vores ønsker til en grødeskæring, som efter vores bedste vurdering vil kunne være med til, at forbedre fremkommeligheden ved åen.
Vi afventer nu svar fra Viborg kommune, og håbet er  at vi fremadrettet kan få løst udfordringerne omkring  grødeskæringen, så alle kan leve med resultatet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen