Send skælprøver fra dine Karup Å havørreder!


Man kan få mange informationer om havørredernes liv ved at studere deres fiskeskæl. Når man forstørrer skællene, kan man se vækstringe ligesom årringene i et stykke træ, og det er faktisk lidt på samme måde!

Stig Pedersen fra DTU Aqua indsamler skælprøver fra havørrederne i Karup Å Systemet med henblik på at vurdere alderssammensætningen af havørreder. Hvis du vil hjælpe ham, kan du hente kuverter i hytten ved Karup. Du kan enten lægge kuverterne med skælprøver i den røde kuvertbeholder jævnfør nedenstående billede, eller du kan sende kuverten til Stig Pedersen, DTU Aqua, Vejlsøvej 39, 8260 Silkeborg. I hytten kan du finde en vejledning til udtagning af skælprøverne samt informationer, som skal angives på kuverten.

 

I hytten ved Karup finder man kuverter samt vejledning.

I hytten ved Karup finder man kuverter samt vejledning.