Sæsonpremiere Karup å


Snart er det 1. marts. Årets første forårsmåned – og så er der  å-premiere ved Karup å, desværre også i år uden “gule ærter”.  
Jeg tror mange af jer, har det ligesom mig. Jeg glæder meget til at komme til åen igen og
hverken mangel på gule ærter eller Corona skal afholde os fra at tage til åen og se om der skulle en havørred der kan overlistes. 
Vi ses med afstand derude.