Rydningsdag ved Skjern å den 3. marts 2012 2


Team Beawer med årets første laks (af træ), fra højre: Bjarne, Lars,

Til årets 2. rydningsdag ved Skjern å mødtes vi igen ved p-pladsen ved tjæreovnene kl. 10. Vi startede selvfølgelig med det obligatoriske ”godaw”, herefter fulgte lidt forebyggende medicin – en lille skarp, Jan havde kage med – dejligt, vi fik drillet og mobbet hinanden lidt – også dejligt!

Vi var omkring 20 personer som var mødt op til dagens arbejde. Et arbejde som er nødvendigt hvert år, og som skal sikre, at vi får så meget fiskbart vand langs åen som overhovedet muligt. Når vi arbejder langs de å-strækninger HFS råder over, er det selvfølgelig altid med en accept fra vore gode lodsejere, og med tankerne omkring størst mulig hensynstagen til miljøet og naturen. I sidste ende medvirker det jo til, at forholdene bliver endnu bedre for alle vore medlemmer.

Vi blev hurtigt enige om at dele os i tre hold. Ved rydningen lørdagen forinden, havde vi så småt lagt en plan, og havde udset os tre delstrækninger vi skulle koncentrere os om denne lørdag.

De tre hold drog af sted til åen bevæbnet med kædesave, ørnenæb, økser, save, tovværk og et gå på mod ud over det sædvanlige! Det blev arbejdet fra forvirringen og ned til det nederste af Øvig. Det allermeste af hele strækningen er nu fiskbar, men der er stadig nogle få steder vi lige skal have ”finklippet” inden sæsonstart, ligesom der er nogle ganske få steder, hvor vore lodsejere ikke vil have fældet, og det støtter og accepterer vi selvfølgelig fuldt ud.

Så igen i år er der lagt, og bliver der stadigt lagt, mange frivillige timer i at gøre forholdene bedre for jer alle. Når fiskeriet starter den 16. april i Skjern å-systemet, er der brugt hundrede af arbejdstimer for at forbedre forholdene for alle lystfiskere, og ikke mindst for de som er medlemmer af HFS. Ikke kun med rydning af krat og buskads, men også med udlægning af gydegrus, med elfiskeri og udsætninger af yngel samt opsætninger og renoveringer af gangbroer m.v. Ud over dette, er der selvfølgelig også hele bestyrelsesarbejdet, som vi også skal huske er frivilligt arbejde!

Jeg kan kun opfordre til, at de af vore medlemmer som har mulighed for at hjælpe til, om det så kun er en time eller to, kommer og giver en hånd med næste gang f. eks. Per indkalder til rydning. For det første hjælper man alle foreningens medlemmer, og dermed også sig selv, for det andet er der det sociale i at være fælles om et gavnligt projekt og for det tredje kommer man ud og får frisk luft og motion. Som tillægsgevinst kommer der som regel også et par fif om standpladser og fluevalg, og det er jo også værd at tage med, eller?

Med ønsker om en god sæson 2012.

Niels

Team Beawer.

 

 

 


2 thoughts on “Rydningsdag ved Skjern å den 3. marts 2012

 • Jan Andreasen

  Hej Gæve lystfisker
  Som altid en god lille fortælling om en dejlig dag ved åèn.
  Vil bare sige godt skrevet og tak for sidst. Det var da hyggeligt.
  Der er egentlig kun en fejl og det er at man jo (næsten) ikke kan vente når man har gået og nydt vejret ved åèn.
  Tak for en god dag ved åèn.
  Jan

 • Svend Fabricius-Svendsen

  Hej Team Beawer

  Super flot arbejde, tak for indsatsen for HSF.
  Lidt ærgerligt at I allerede har taget af kvoten for den kommende sæson 😉

  Med arbejdsom hilsen
  Svend

Lukket for kommentarer.