Regler for Skjernå 2012 6


Godt nytår til alle!

Jeg har med stor interesse fulgt med i debatterne på 123.nu uden dog selv at blande mig her. Istedet vil jeg gerne ytre mine meninger og holdninger på foreningsniveau. Jeg forstår ikke meningen med at flytte premieren til 16 april. Det begrundes med at skåne de store blanke laks, og undgå fangsterne af nedgængere først på sæsonen. Til dette argument tror jeg ikke det får den ønskede virkning. Jeg er ret overbevist om at de sidste 14 dage af april vil blive mere fangstrige og næsten udligne de første 14 dages opsparing.  Endvidere vil 14 dage i den anden ende resultere i langt flere fangster og dermed mange flere genudsætninger. Vi har i de sidste år kunne konstatere at de sidste dage af sæsonen har været meget fangstrige, og da der på dette tidspunkt ikke er flere laks på kvoten, betyder det ene genudsættelser. At skåne nedgængerne er fint men ikke hvis det handler om bestanden. En fanget nedgænger som bliver hjemtaget er af langt mindre betydning for den næste generation. Vi ved at kun mellem 11 og 13 % vil vende tilbage for at gyde. Det betyder med andre ord at en nedgængers betydning for bestandens videreførelse kun har en værdi som er ca 1/8 del af en blank eller gydemoden laks. Derfor finder jeg argumenterne helt forkerte i forhold til laksens ve og vel og håber på at vi som forening kan være med til at påvirke beslutningerne om start og slut dato for Skjernå.

Håber med dette indlæg at få en saglig debat!

Mvh. Kenny Frost


6 thoughts on “Regler for Skjernå 2012

 • Tommy Frank Hoelgaard

  Jeg har læst kommentarerne på vores hjemmeside omkring dato for start af fiskeri d.16. april samt kvoter på små laks og store laks. Alle har en mening omkring datoer for fiskeri og hvordan vi skåner laksen bedst mulig. Det er også fint nok, men der er ikke en eneste der har nævnt noget omkring fiskeri efter at kvoterne er fisket op. Ser man SÅS fangstrapporterne viser de, at der er fanget ret mange laks, netop efter at kvoterne er fisket op. Det er da netop dér, vi bør skåne laks og havørred. Burde man ikke vise mådehold, når kvoterne er fisket op?

  Især har jeg hæftet mig ved Per Gylling Hansens

  Mvh Tommy Frank Hoelgaard

 • Per Gylling Hansen

  Hej til alle og godt nytår

  jeg har selvfølgelig også fuldt med i debatten om laksen i skjernå

  Om forslaget egentligt tilgodeser nedfaldslaks eller de store opgangsfisk og om man starter 1. eller midt april har jeg personligt ikke den store fidus til. Hvis fiskeriet starter midt april med argumentet om at skåne de store/største opgangslaks skal vi jo lige se på hvornår de største laks jo fanges og det er jo en kendsgerning af de allerstørte fanges på stang sidst i april-først maj. så flyttes sæsonen til midt april, så ændres der jo ik noget. læg mærke til langt de fleste friske opgangsfisk der fanges i de første uger af april jo “kun” er store mellemlaks på 90-100 cm så kan ik se det skulle gavne at flytte sæsonen med det argument.. kvoten bliver jo opfisket under alle omstændigheder..vi kommer bare til at rykke den med 2 uger uden effekt.og fiskepresset vil blive endnu større der hvor de virkelig store fisk vandre op i åen.

  ang nedfaldslaksen har jeg 2 synspunkter..den ene er at, selvfølgelig ville jeg selv udsætte denne laks. men at det i nogle tilfælde ikke bliver gjort er der både for og imod for. den nedgænger der har gydt har lagt tusindvis “nye” laks i åen og har gjort sin pligt..at den ene nedgænger der bliver hjemtaget kan vel ik betyde så meget.. jeg ville da hellere se det positive i den person der hjemtager nedgængeren nu har brugt sin kvote og nu ikke kan hjemtage en ny kommende laksmor der kunne ligge masser af rogn på gydebankerne..vi snakker jo her rentes rente på gydebankerne..så skal naturen da nok nå at, få nogle heldige laks til gydebankerne flere gange og slippe gennem nåleøjet og komme retur som Dinesen modeller 🙂

  uanset hvad hvad glæder jeg mig bare til gensyn med åen og den dejlige natur… med eller uden laks/kæmpelaks

  Per Gylling Hansen

 • Niels Præst

  Jeg har, ligesom Kenny, Andreas, Jens og snesevis andre, også fulgt med i debatten omkring de nye regler for Skjern å (samt de andre vestvendte vandløb med opgang af laks). Jeg kan sagtens forstå Kennys ærgelse over, ikke at få de første 14 dage af april med som sæson ved Skjern å, men ellers er helt på linie med Andreas. Skal vi se helt nøgternt på det med “HSF-øjne”, vil jeg mene, at vi får flere store laks op til vort fiskevand til sæsonstart den 16. april, nemlig de fisk som før blev fanget og hjemtaget nedstrøms det fiskevand som HSF råder over. Og det med at skåne udlegede fisk, kan vi vist alle kun være tilfredse med. Jeg mener stadig, at alle nedfaldsfisk uden undtagelser, burde være fredet med en lovbefæstning. Den fisk som kommer op i eks. vis Skjern å og vejer 20-25 kg., er jo nok ikke førstegangsgyder, den har sandsynligvis været nedgænger en gang eller to!
  Også godt nytår herfra.
  Mvh Niels Præst

 • Jens løntoft

  Jeg kan helt tilslutte mig Andreas kommentar til “Regler for Skjernå 2012, selvom vi så skal vente 14 dage længere på premieren.
  Mvh Jens Løntoft

 • Andreas Michaelsen

  Jeg har ligeledes fulgt debatten og faktisk også taget del i den. Jeg er enig med Kenny i at det betyder flere fangede laks og genudsætninger. Dog er det jo under forudsætning af at SÅS vælger at stoppe sæsonen 15 Oktober, det er vel muligt at det fortsat bliver 31 September.
  Men DTU Aquas notat begrunder heller ikke udsættelsen af sæsonen med hensynet til nedgængerne, men istedet hensynet til storlaksen, som de gerne vil give reducere hjemtagne fangster af. De får 2 uger ekstra til at gå op og miste det første blinde huginstinkt. At de selvfølgelig stadig er i åen 16 april og vel ikke er umulige at fange reducere naturligvis effekten af tiltaget. Men som lystfiskere er vi vel også interesserede i at bestandens sammensætning, herunder især andelen af storlaks ikke falder i fremtiden?
  Som lystfisker ærgrer jeg mig (hjertet der taler) dog også over at miste den første halvdel af april at fiske på blanklaks, men i forhold til Hernings vand, gør det vel bare, at flere laks når helskindet op på strækket til sæsonstart!
  At “kun” 11 og 13 % nedgængere kommer igen syntes jeg snarere skal formuleres, at “så meget som”. Disse nedgængere har vel for de stores vedkommende mulighed for at komme tilbage som virkelig grov laks! 🙂
  Godt nytår
  Mvh Andreas Michaelsen

Lukket for kommentarer.