Registrering af Skarv – Vi skal som forening hjælpe


Dødeligheden, forårsaget af skarver, hos vores laks, ørred og stalling
om vinteren i Skjern Å-systemet er helt og holdent afhængig af
skarvovernatningspladser i systemet. Har vi overnatningspladser ved
åen så har vi præderende skarver hvor laks, ørred og stalling har
deres opvæksområder. Har vi ingen overnatningspladser så er
prædationen også meget begrænset.

Thomas Mosgaard, Ringkøbing-Skjern Kommune, har de sidste 2 vintre
regulerede skarver væk fra disse overnatningspladser men han har
erkendt at han har brug for hjælp til at lokalisere skarvernes
overnatningspladser for at holde åen skarvfri.

Derfor ønsker vi lystfiskernes hjælp til at registrere hvor der er
skarvaktivitet.

Vi ønsker en repræsentant fra hver forening/konsortie der kan
koordinere en observation 2 gange om måneden fra november 2017 til
februar 2018.

Repræsentantens opgave er at finde 4-6 folk til at bruge 3 timer på at
monitere skarvaktivitet 2 aftener om måneden samt at forklare opgaven
for disse folk.

Vi holder en aften inden vi går i gang for repræsentanterne hvor vi
gennemgår moniteringen og prøver at lave en skarvmonitering.

Kort fortalt går opgaven for de frivillige meget simpelt ud på at de
frivillige skal fordeles ud på foreningens/konsortiets vand ud fra et
kort som Thomas Mosgaard laver. Derefter skal de i 2 timer notere hvad
de ser af skarver og hvor de flyver hen.

Denne type data er med succes blevet brugt til at lokalisere
skarvrastepladser de sidste 2 vintre, men grundet at å-systemet er
meget stort er det meget vigtigt at Thomas Mosgaard får opbakning til
denne opgave hvis vi skal have reduceres dødeligheden forårsaget af
skarver. Derfor er det vigtigt at foreningerne/konsortierne bakker op
ved at stille en mand der vil finde folk i foreningerne 2 gange om
måneden.

Hvis der er nogle spørgsmål så kontakt endelig Thomas på telefon 22661320