Referat generalforsamlingen 2009


Følgende referat blev bragt i Herning Folkeblad om HSFs generalforsamling 22. januar 2009.


Af Nils Lund

End ikke herrelandsholdets VM kamp mod Norge kunne holde et halvhundrede medlemmer fra at møde op til Herning Sportsfiskerforenings årlige generalforsamling i klubhuset på Ålykkevej. Det skulle dog vise sig at der blev plads til det hele, rygepausen blev strøget og generalforsamlingen forløb så hurtigt og smertefrit, at der blev tid til at komme hjem til anden halvleg, og Danmarks sejr. Lidt smerte blev der dog, og det til de mange pensionister der efter nogens mening, har haft lidt kronede dage, og betalt et mindre kontingent ind seniorer. Fremover er det kun pensionister der ved starten af 2008 er født før 1942 der kan være pensionist medlemmer, hvilket vil sige at der således ikke mere kommer nye pensionistmedlemmer til. Da stigning for pensionister ‘blev glemt’ i 2009 vil kontingentet i 2010 stige til kr. 975 og fremover procentuelt som seniorer. Det gav nu heller ikke anledning til den helt store debat, måske fordi de fremmødte enten var sikret eller så langt fra!

Formand Svend Fabricius-Svendsen kunne i sin beretning fortælle at det går helt fint for Herning Sportsfiskerforening, den er nu kommet op på 386 medlemmer mod 350 sidste år. hvilket er en stigning på 10 % hvilket må siges at være meget pænt i disse tider hvor det ellers kan være svært at få medlemmer. Medlemsudviklingen er af stor betydning for HSF idet den styrker vores økonomi og giver os mulighed for at betale vores lodsejere den rigtige pris samt slå til hvis nyt spændende vand byder sig til siger formanden.

Desværre sker der ikke meget på juniorsiden, først på sæsonen havde man gjort tiltag til nogle aktiviteter, men desværre uden opbakning. Foreningen har dog trods det, besluttet at juniorsiden skal have ekstra gas i år, Seatrout har tilbudt at sponsorere en grejpakke til en værdi som rigeligt dækker årskontingentet på 100 kr., og yderligere har foreningen 8 fluestænger der står til rådighed for juniorklubben, og disse stænger venter bare på at blive brugt!

Derimod kører foreningens aktive Old boys afdeling kører bare derudaf, med servering af gule ærter ved sæsonstart, ellers mødes de i klubhuset onsdagen til morgenkaffe i klubhuset med efterfølgende fisketur.

Pokalmodtagere

Aftenens pokal modtagere fra v/ Finn Larsen, Skjern å laks 13,1 kg., Bo Fomsgaard Karup å havørred 9,1 kg., Jim Thaysen pokal for særlig indsats og Herning Sportsfiskerforenings formand Svend Fabricius-Svendsen. Foto: Nils Lund

Foreningens fiskevand

Sæson i Skjern og Vorgod å gik over al forventning, der blev på foreningens vand registreret 33 laks og 9 havørreder foruden en masse regnbueørreder. Som de fleste af jer husker fra sidste års generalforsamling siger Svend Fabricius-Svendsen havde vi en god debat om kontingentstigning, som hovedsaligt skulle sikre vores vand i Skjern å. Så kan I spørge jer selv om I har fået noget for denne stigning? Ja! det har I, det er lykkedes os at skaffe to styk 5 års kontrakter på henholdsvis Øvig og hos Poul Henriksen, foruden det er lykkedes os at fastholde vores øvrige vand. Vi føler vi har fået styrket forholdet til mange af vore lodsejere i den forgangne sæson ved besøg og hyppig kontakt. Foruden dette er der en god chance for at vi får ca. 4 km. mere opstrøms på Hesselvig, hvis dette falder i hak står vi ret godt rustet i Skjern å.

Karup å er vores gode stabile å som gav os godt 100 havørreder i 2008. Vi har i år lejet et nyt stykke vand ved Haderis å på ca. 1600 meter – det bliver spændende at se hvad det kan kaste af sig. Vores lodsejer ved det røde sommerhus Tekla, afgik desværre ved døden i 2008, og lodsen blev sat til salg. Til foreningens store held købte en af foreningens trofaste medlemmer Ole Lenler-Eriksen denne lods som har fortsat ønsker at udleje til foreningen.

Vi har en sund forening, noget fremragende fiskevand og et godt sammenhold i HSF – dette giver os samlet set en lys fremtid, med disse ord sluttede Svend Fabricius-Svendsen årets generalforsamling.

Ny bestyrelse

Den nye bestyrelse i Herning Sportfiskerforening fra v/ Thomas Gustafsson, formand Svend Fabricius-Svendsen, Peter Bjerg (ny), Knud Ø Knudsen, Kenneth Nielsen, Jørn Henriksen og Bo Østergaard. Foto: Nils Lund