Referat Generalforsamling


Generalforsamling HI-LF 03.02.22
Fremmødte 35

Valg af dirigent:
Børge Mogensen blev som vanligt valgt
Formandens beretning: Jan Møller fremlagde beretning der meget omhandlede de 2 år i
coronaens skygge der dog generede flere medlemmer til klubben.
Juniorlederne orineterede om der arbejde, der også var meget corona ramt. Dog har de øget
turene for juniorene, dette har gjort at der er kommet en ny juniorleder ( Mads Emil )
Allan Bay fortalte om vandplejen i Karup å. ca 350 m3 grus udlagt på 35 projekter (2020).
Forsvaret udlagde i deres tilløbs bækkerne til Karup åI
I 2021 var der på 20 projekter udlagt ca 350 m3 grus. Vild fisk har vist sig at have en
overlevelse evne der er 2,5 gange udsat.
Senior leder orienterede om seniorafdelingens arbejde i de 2 forgangne år ( både i fiske
sæsonen og i vinter sæsonen )
Med får spørgsmål blev beretningen godkendt.
Ole Lendler fortalte lidt om Bøllingsø, som giver lidt misfarvning i resten af Karup å(okker)
Aflæggelse af regnskab:
2020 gav et lille underskud på 15.000,-
2021 gav et lille overskud på 25.000,-
Regnskaberne blev begge godkendt
Valg:
Valg af formand: Jan Møller blev hurtigt genvalgt
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Knud Ø. Knudsen, Niels B. Fløe, Bo Østergaard , Casper
Hansen modtog alle genvalg.
Nye medlemmer i bestyrelsen Henrik Abildgaard, Jørn Henriksen, Michael Beck Hansen.
Supleant: Frank Sjøgren genvalgt
Valg af revisore: Henrik Lohdal, samt Børge Sørensen
Valg af supleant Kurt Lunde
Indkommet forslag:
unge op til 25 får halv kontingent ( indkommet i 2020 ) og vedtaget til godkendelse i 2021
forslaget godkendt.
Fastlæggelse af kontingent: Uændret – godkendt
Diplomer:
Største Bækørrede 41 cm ( genudsat) Jesper Moesgård
Største Havørrede 6,5 kg, 85 cm Jakob Lunde
Største laks 99 cm 10, 5 kg Frank Back
Særlig indsats Jens “Hønsetyv” Kristensen
Særlig indsats Jan Møller

Evt.
der blev spurgt på betaling til Sås ( difrenteret – fortalt af Knud )
Der blev fortalt lidt om muligheder på HI-LF vand i forhold til nedre stykker ved Boris/Skjern
Å
Allan Bay chekede ud med tak for godt samarbejde med den gamle bestyrelse.