Referat generalforsamling (jan. 2012)


Cirka 50 trofaste medlemmer var mødt frem til årets generalforsamling i HSF

Medlemstallet lå i 2011 på 361 medlemmer, det er en tilbagegang på 45 medlemmer i forholdet til 2010. Det kan vi selvfølgelig ikke være tilfredse med, og det påvirker naturligvis også vores økonomi negativt, hvilket Knud vil kom nærmere ind på under aflæggelse af regnskab.

Nogle af jer har måske fulgt med i en mindre debat på vores hjemmeside, hvor vi i bestyrelsen opfordrede vore medlemmer til at komme ud af busken angående fangstrapporteringer. Vi barslede lidt med at kunne være tvunget til at opsige vand. Det affødte en misforstået debat om hvilket vand der var vigtigt, og hvilket fiskeri der var snob fiskeri eller ej. Vores hjemmeside er ikke et debatforum, det kan man gøre på 123nu og andre steder, derfor lukkede vi for kommentarer.

Men det korte af det lange er at når foreningen fattes penge er det bestyrelsens ansvar at gøre noget. Det har medført at vi har opsagt det yderste af Skjern å, samt været heldige at forhandle nogle bedre priser på noget andet vand. Desuden fik vi også stablet et arrangement på benene. Alternativt kan vi forsøge at finde penge på andre måder: Flere medlemmer, sponsorer, afholdelse af arrangementer osv. Og faktum er at vi skal gøre noget, ellers bliver vi nødsaget til at opsige vand fremover. Det er vigtigt at alle løfter i flok.

Som I kunne læse i nyhedsbrevet så har vi tilmeldt HSF som hjælpere til Giroen som jo kommer til Herning til maj. Tilmelding foregår til Peter Bjerg og jeg håber inderligt at I kommer ud af busken og springer i den lyserøde trøje for HSF skyld.

Vi har tidligere hjulpet til ved Herning Rocker, men meldte fra grundet manglende opbakning og så kan man spørge sig selv om det er klogt at forsøge igen? Og svaret må være ja, det er værd at prøve igen for HSF skyld.

Rydning:

Vi har endnu ikke afholdt rydning ved åen denne vinter, men vi vil snarest ligge nogle datoer fast, så I bedes holde øje med hjemmesiden og sige det videre til dem I kender. Vi har en del forskellige steder der trænger til oprydning, det vil blive annonceret hvor vi vil starte. Så mød frem og få en hyggelig og udbytterig dag. Det er også en god måde at komme af med nogle af julekalorierne på – og så er det gratis.

Juniorer:

Vi må nok konstatere at der ikke er sket meget på juniorsiden i det forgangne år. Desværre har vi ikke oplevet den store tilslutning til arrangementerne, men det betyder ikke at vi ikke igen i år vil tilbyde vore juniorer nogle ture. Vi håber på at der vil være opbakning, det motiverer jo til at prøve mere. Efterfølgende har Torben Smedegaard og Jim Thaysen taget bolden og vil i 2012 lave arrangementer for juniorerne.

Old Boys:

Jens Løntoft kunne berette om det flotte sammen hold der er i Old Boys klubben. Old Boys afholder igen i år gule ærter d. 1. marts i Krudthuset.

Klubhuset

Jens har fået en ny makker til vores mandagsaftener i klubhuset. Det er Jørn der ligesom Jens kommer fra Gullestrup. De 2 er et par herrer med god ”gør det selv” erfaring og med mange fisk på samvittigheden. Jens og Jørn tilbyder et bredt program igennem vinteren, og er man blot til almen hygge er man også yderst velkommen. Her kan man som nyt medlem med fordel møde op for at lære noget om klubben og finde nye fiskekammerater.

Man kan finde vinterens detaljerede program på hjemmesiden.

Hjemmesiden:

Der er ikke så meget at sige til hjemmesiden, den kører derudaf med Lars Relund som webmaster.

Der laves løbende fangstopdateringer og diverse forbedringer på hjemmesiden.

Der er enkelte som har haft problemer med at udskrive kort, jeg kan kun sige at hvis I oplever problemer eller fejl, så tøv ikke med at kontakte bestyrelsen eller Lars, så skal vi forsøge at hjælpe.

Husk at besøge vores hjemmeside jævnligt, og husk ikke mindst at opdatere jeres kort inden sæsonen starter, der kan være sket ændringer, både hvad angår vand og fiskeregler og det er jo den enkeltes ansvar at kende til regler på de vand man fisker på.

Jeg skal også minde om at der er mulighed for at tilmelde sig en mailservice som giver besked når der er nye indlæg.

Desuden har vi muligheden for at betale kontingent via PBS – det er dejligt nemt, man skal blot trykke på BS symbolet og udfylde felterne, så kører det automatisk, du sparer tid og HSF sparer penge.

Skjern å & Vorgod syd:

Skjern å var også det vand vi i bestyrelsen brugte suverænt mest tid på i 2011. Vi diskuterer priser, kontrakter, regler kvoter osv. Men sådan er det jo når det bliver attraktivt.

2011 blev for 10. år i træk et rekord år for Skjern å, og det blev også rekord for HSF idet der blev fanget ikke færre end 38 laks på vores vand og dertil 20 havørreder.

Sæsonen startede med mange fangede fisk i Skjern å systemet men hvis man fulgte med i fangsterne kunne man se at fiskene blev genudsat til trods for en god længde, hvilket skyldes at det var nedgængere som stadig stod i åen, sikkert pga. den kolde vinter som satte alting bagud.

Vi skulle hen midt i april før folk for alvor begyndte at hjemtage fisk. Og så gik det stærkt, den 7. juni var kvoten for storlaks opbrugt og den 1. september var kvoten for små laks opbrugt og dermed laksestop.

Det bliver spændende at så hvordan sæsonen starter efter den milde vinter, samt hvornår premieren bliver. Som jeg nævnte indledningsvist så har vi opsagt det yderste stykke i Skjern å. Det er bestyrelsens opfattelse at stykket blev meget lidt besøgt, det var svært at befiske og der var ingen fangster registreret fra stykket.

Det skal lige nævnes at der ved Skjernvej 69 er opsat et indkørsel forbudt skilt, dette skilt er opsat pga. nogle uheldige episoder med andre involverede. Dette skilt gælder ikke for HSF, så vi kan fortsat køre ned og parkere ved kanalen.

Vi havde inviteret Henrik Jensen som er formand for SÅS til at fortælle om aktuelle emner i Skjern å regi.

Karup å:

Karup å kastede i 2011 – 94 havørreder af sig på vores vand. Det var 36 færre end året forinden som også var et stort år. 94 havørreder er stadig et stabilt flot antal. Og Karup er da også hvad vi i bestyrelsen kalder vores stabile vand på alle måder. Åen fisker godt, der er ro på priser og lodsejere og de sager der dukker op er Ole Lenler altid villig til at hjælpe med.

Fjederholt, Karstoft, Rind og Vorgod å Nord:

Fangsterne fra de øvrige små åer er som sædvanlig yderst sparsomme, Men selvom der ikke fanges meget i disse små vandløb vil vi forsøge at beholde dem til en minimal lejepris, for der kan med de nye restaureringstiltag pludselig ske ændringer og åerne kan igen blive attraktive. At opsige vand skal vores sidste udvej hvis vi ikke mener vi kan få en fornuftig pris forhandlet på plads. Der er allerede sket store forbedringer i Fjederholt å, hvor Kideris og Kølkær dambrug nu er nedlagt. Der er fanget havørreder i åen, og der er set laks på leg på de nye gydebanker man har etableret, så fremtiden ser lys ud. Så må vi bare håbe at stallingen igen får fat og får sig etableret igen. Positivt er det at den milde vinter ikke har tvunget så mange skarver til at fiske i åen, som vi har set de foregående år, de sorte fugle tolder uden tvivl hårdt på bestanden.

Sunds og Gødstrup søer:

Der er ikke så mange fangster fra Sunds sø, derimod brillerer Gødstrup sø med flotte gedde fangster. Torben Smedegaard har igen flotte fisk tilmeldt.

Som nogen af jer måske bemærkede forsvandt vores båd i Gødstrup i efteråret og vi troede den var stjålet. Heldigvis var den blot gået løs og var drevet over søen hvor den blev fundet. I de få dage den var væk nåede vi at søge og få bevilliget penge til en ny af Tuborgfondet. Vi vil naturligvis spørge om det er okay at vi køber en ny selvom vi har fået den gamle tilbage.

Foredrag:

Vi havde Henrik Kassow i klubhuset d. 24. november til et hurtigt arrangeret foredrag, en aften som gav ca. 4.000kr i klubkassen. Der skal (igen) lyde en stor tak til Kenneth fra Seatrout for den store hjælp. Bestyrelsen vil forsøge at stable et arrangement på benene til foråret.

 

Jeg vil slutte af med at takke alle vore sponsorer som hvert år yder et bidrag til at HSF, jeg vil opfordre alle til at støtte vore sponsorer gensidigt.

Tak til alle jer som har gjort en indsats for HSF i den forgangne sæson og ikke mindst vil jeg takke min bestyrelse for den store indsats de har ydet. Som jeg indledningsvis nævnte har vi haft et meget aktivt år og tingene sker som bekendt ikke af sig selv.

Husk at reklamere for vores gode forening og hører nogle af jer om noget nyt fiskevand så kontakt endelig bestyrelsen herom.

Regnskab:

Knud kunne berette at årets driftsresultat var et underskud på 19.120kr.

Indkomne forslag:

Ingen forslag modtaget.

Bestyrelsen stiller forslag om at vi ændrer aldersgrænsen for juniorer fra 20 til 18 år.

Vi mener ikke at man skal have lov at fiske for 100kr. længere når man er fyldt 18år.

Dette blev vedtaget.

Fastsættelse af kontingent for 2011:

Bestyrelsen har ikke forslag om kontingentforhøjelse for 2013.

Valg af formand:

Der modtages genvalg.

Valg af bestyrelse:

Jim Thaysen modtager ikke genvalg, bestyrelsen indstiller Torben Smedegaard.

Torben valgt med akklamation.

Valg af suppleanter:

Brian Bager Jensen fratræder som suppleant, bestyrelsen indstiller Jacob Lorentzen.

Jacob valgt med akklamation.

Revisorer:

Genvalg

Revisor suppleant:

Genvalg.

Pokaler:

Vores regler er således at der gives præmie for største afbillede fisk i kategorierne: laks, havørred, bækørred, stalling og gedde.

Reglerne siger at billedet skal give et indtryk af størrelsen, og vi har i bestyrelsen diskuteret det etiske i at fotografere fisk som måske skal genudsættes, jf. de diskussioner der har været vedr. genudsætning. Dog er vi kommet til den beslutning at vi bibeholder denne regel, men opfordrer selvfølgelig alle til at tænke fiskens tarv. Det er trods alt bedre at fisken overlever end at man selv vinder et mindre gavekort.

Det skal også nævnes at stalling pokalen ikke udloddes for 2012 og 2013 grundet fredningen.

De fisk som overholder dette kriterium for 2011 er:

Stalling: Erik Jensen

Bækørred: Tommy F. Hoelgaard

Gedde: Torben Smedegaard

Havørred: Erik Mølgaard

Laks: Lars Kjøngerskov

Særlig indsats: Torben Smedegaard