Referat generalforsamling d. 17. januar 2013


Kære medlem

Hermed et kort referat fra generalforsamlingen d. 17. januar 2013 i klubhuset, hvor ca. 50 trofaste medlemmer var mødt frem.

Vores medlemstal lå i 2012 på små 365 medlemmer, det er nogenlunde samme antal som året inden, så antallet er stabilt. Det er bemærkelsesværdigt at der er kommet ca. 70 nye medlemmer til, hvilket betyder at der er 70 medlemmer der er hoppet fra. Det undrer os meget at der er så stor udskiftning, men det viser tydeligt at folk skifter meget rundt mellem de forskellige lystfiskerforeninger.

Knud gennemgik regnskabet. Dette er næsten identisk med året før og summa summarum er et underskud på 16.000,-. Vi har fortsat en pæn likvid kapital, men for ikke at tære på den fortsat, forhandles der løbende omkring fiskeleje, så vi kan fortsætte uden kontingentforhøjelse og fremtidig underskud i regnskabet.

Henrik Værnø fortalte om seniorklubbens spæde start med 8 medlemmer til de nuværende 40. Ældste medlem er nu 93 og still going strong.

Torben og Jim beretter om arbejdet med at få juniorafdelingen op og køre. Der vises gode billeder på diasshow, og Jim og Torben fortæller om ture til Karup med overnatning og fluebinding i klublokalet, udfordringer med kontakt og svar. Der er nu omkring 15 unge med på turene, så det store arbejde med kontakt, ture og klubaftener har virkelig båret frugt. Der er ingen aldersgrænse på turene, men som Jim udtrykker det: ”De skal selv kunne trække lynlåsen op”.

Der er ingen indkomne forslag, men bestyrelsen stiller forslag om, at indkaldelse til generalforsamling fremover   sker ved indkaldelse på HSF’s hjemmeside senest 4 uger før afholdelse. Forslag fra salen går på at generalforsamlingen fremover afholdes fast på den 4. torsdag i januar. Forslaget vedtages. Generalforsamlingen i 2014 bliver den 23. januar.

Vi opfordrer vore medlemmer til at tilmelde sig Betalings Service via hjemmesiden, det er enkelt og nemt. Man trykker blot på symbolet BS på hjemmesiden og udfylder felterne, så kører resten af sig selv.

Svend Fabricius trådte på generalforsamlingen ud af bestyrelsen og ind trådte i stedet Jan Andreasen.

Velkommen til Jan.

Vi takker Svend for  indsatsen som formand, og ikke mindst hans store arbejde med at få Hesselvig på plads, det er i den grad hans fortjeneste.

Der stilles fra salen spørgsmål om, hvorledes HSF stiller sig til spørgsmålet om dagskort. Knud opstiller de forskellige muligheder: fortsætte uændret, hæve dagkortprisen den første måned eller lukke ned for salg af dagkort den første måned i håb om flere medlemmer.

Der er flere gode inputs fra salen, og bestyrelsen tager alle inputs med i betragtning, når de på førstkommende bestyrelsesmøde vil træffe beslutning herom.

Vores regler er således at der gives præmie for største fisk i vægt i kategorierne: laks, havørred, bækørred, og gedde. Ved lighed i vægt er det korteste fisk der vinder.

Det betyder også at genudsatte fisk kun kan komme i betragtning, hvis der ikke hjemtages fisk i kategorien.

Det skal nævnes at stalling pokalen ikke udloddes for  2013 grundet fredningen.

Husk altid at opdatere dine kort inden premieren, der kan være sket ændringer.

Knæk og bræk

Jan Møller Jensen