Parkering


Bestyrelsen har modtaget nogle klager over parkering ved Skjern å. Derfor ridser vi lige reglerne op!

Der må kun parkeres på de anviste pladser, skulle en plads være optaget er det desværre ikke muligt at fiske på det stykke, men prøv et af de mange andre stykker HI-LF har. En evt. uoverensstemmelse med lodsejer må ikke føre til ordstrid, men skal omgående meddeles bestyrelsen.

MVH Bestyrelsen