Parkering på Hesselvig


Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på problemer angående parkering i skoven og ved jernlågen ved Hesselvig.

Det er lykkedes at få fat i vores lodsejer, han har lovet at få det træ der er lagt på skovvejen fjernet i løbet af et par dage- indtil dette sker opfordre bestyrelsen til at benytte p.pladsen ved Tjæreovenen.

Vores lodsejer har anvist en anden mulig p.plads i nærheden af jernlågen. Bestyrelsen undersøger stedet og hvis det er i orden melder vi ud snarest, når der sat skilt op.

Vi beklager den uheldige situation

Bestyrelsen.