Parkering Hesselvig mm.


Da der er kommet ny – nye p.pladser ved Hesselvig og i den forbindelse lavet aftale med vores lodsejer om færdsel i skoven.

Der må ikke parkeres andre steder end de på kortet  markerede p-pladser.

Det er VIGTIGT at dette overholdes.

P-pladsen ved Hesselvig gård er i gårdspladsen. Tilkørsel fra øst siden er markeret på kortet med orange streg.

Man kan færdes frit ved åen, men frem og tilbage fra åen går man ad de stier/veje der er tegnet op med orange. Det er meget vigtigt for vores lodsejer at kronvildtet ikke forstyres ved at vi går/kører  overalt i skoven.

Husk parker hensynsfuld, så der er plads til alle.

Knæk og bræk.

Ps. hvis du er i tvivl så kan du på oversigtskortet klikke på p-ikonet og der kommer en kort beskrivelse af pladsen.