Parkering Hesselvig – Jernlågen


Vejen ved den gamle P-plads ved jernlågen er blevet fjernet og der er gravet en grøft.

Vi har fået en ny midlertidig p-plads som er ca. 200 m øst for den gamle, der er sat HSF skilt op ved pladsen. Der skal parkeres i vejsiden efter skiltet og i kanten af marken. Pladsen er markeret på nedenstående kort.