Orientering til alle HSF fiskere ved Skjern Å


Der er nu indført STOP for fangster af laks over 75 cm. Kig ind på SÅS inden du fisker da overtrædelse kan få fatale følger for dit medlemsskab – se mere på dette link

mvh

webredaktionen