Beretning fra generalforsamlingen torsdag den 28/1-2016 1


generalforsamling_28jan2016 (12)

Her følger et kort referat.

Cirka 60 medlemmer var tilstede under generalforsamlingen.

HSF har haft en fremgang fra 374 medlemmer til 384 medlemmer i 2015, og ligeledes på juniorsiden har der været en flot fremgang på 12 juniorer. Samarbejdet med AHSF er blevet flittigt brugt af medlemmerne. I 2015 var der således 53 medlemmer fra AHSF.

Året 2015 blev præget af høj aktivitet blandt HSF’s medlemmer. Blot for at nævne nogle få ting, kan det nævnes, at brobisserne igen lavede et fantastisk stykke ingeniører arbejde. Tak for det, – det gør fiskevandet langt mere tilgængeligt. Ud ad til blev HSF præsenteret for andre lystfiskere ved arrangementet ”Prøv HSF vand ved Skjern Å” – 4 timers gratis fiskeri. Et rigtigt hyggeligt arrangement, hvor man havde mulighed for at møde lystfiskere fra fjern og nær, som var nysgerrige efter at få mere at vide om HSF’s fiskevand.

Fiskeriet i 2015 bød på et kanon godt fiskeri efter både laks og havørreder, – men ikke alene det, også stallingen er nu i fremgang.

Fusionen med Ikast Sportsfiskerforening (ISF)  blev vedtaget med et overvældende flertal, og ingen var imod fusionen. Nu skal fusionen blot vedtages på generalforsamlingen i ISF tirsdag den 9. februar. Fusionen vil blive fuldt gennemført i 2017. Medlemmer fra HSF kan allerede fiske på ISF vand i 2016 og omvendt. Det kan nævnes, at man derved får adgang til et spændende stykke fiskevand nedstrøms Hessellund Sø Camping med dertilhørende fiskehytte. Ligeledes har ISF et stykke fiskevand ved Agerskov Dambrug, som kan være et fint stykke fiskevand i det sene efterår. Den nye forening får navnet Herning Ikast Lysfiskerforening (HI-LF).

HSF har fået nyt fiskevand i Brande Å og i Skjern Å ved Skarrild. Desværre har vi mistet fiskeretten i Sunds Sø – men der arbejdes hårdt på at få mulighed for at få etableret en båd i Fuglsang Sø.

HSF’s Facebook-side bobler af liv. Her er det mulighed for at komme i dialog med nogle af de mest garvede lystfiskere i foreningen, og her kan alt lige fra regler for fiskeri til skarvregulering diskuteres.

HSF takker sponsorerne og opfordrer medlemmerne til at bakke dem op. Særligt kan nævnes opbakning fra Seatrout i forbindelse med diverse arrangementer. Vi er også meget glade for den økonomiske støtte fra Handelsbanken, som er med til at gøre det muligt at lave gode arrangementer for juniorerne. Husk at bruge OK-benzin. Hvis man ikke har et OK-kort, kan man kontakte foreningens kasserer Knud Ø. Knudsen.

Jan Møller blev genvalgt som formand. Ligeledes blev bestyrelsesmedlemmerne Knud Ø. Knudsen, Torben Pedersen og Bo Østergaard genvalgt. Knud Ø. Knudsen fungerer som foreningens kasserer.

generalforsamling_28jan2016 (1)

Uddeling af pokaler mm:

 • Største gedde: Mads Høgild, 4,9 kg, 83 cm, 1/3, Sunds Sø
 • Største bækørred: Lasse Gildbjerg og Tommy Hoelgaard har begge fanget en bækørred på 53 cm, som er blevet genudsat. Begge får deres navn på pokalen.
 • Største havørred: Frank Jensen, 7,5 kg 83,5 cm 12/9.
 • Største laks: Jesper Andersen, 9,9 kg 1,01 cm, 14/5.
 • Særlig indsats: Lasse Gildbjerg
 • Årets bedste historie: Jim Thaysen

One thought on “Beretning fra generalforsamlingen torsdag den 28/1-2016

 • Jens Løntoft

  Tanker efter en generalforsamling i HSF.

  Efter at være kommet hjem fra generalforsamlingen i HSF, går der mange tilfredse tanker igennem hovedet på èn.

  Ikke mindst er der en bestyrelse, som har forstået og været i stand til at lave samarbejdsaftale med A-HSF og som de i fællesskab har fået til at fungere til begges tilfredshed.

  Også en forestående fusion med Ikast Sportsfiskerforening vidner om, at der tænkes fremadrettet – og godt for det – idet dette forhåbentlig vil øge interessen for medlemskab af foreningen.

  Det – at der sker noget – har også haft afsmittende effekt hos mange af os medlemmer og gjort at vi efter bedste evne giver et nap med – f.eks. IT, vandpleje/rydning langs åen – broarbejde – klubhus m.m. efter min mening noget som er med til at skabe sammenhold.

  Samarbejdet med lodsejere fungere og bestyrelsen er på stadig udkig efter godt fiskevand (2015 et nyt langt stykke ved Skarrild – engen er afgræsset – et rigtig fint stykke) lidt mere skulle være på vej i 2016.

  Parkeringspladser er der også focus på særlig ved Hesselvig, og som jeg har forstået – vil det blive meget nemmere at komme til åen i 2016 – rigtig godt!

  Jeg kan således kun bekræfte mig selv i, at jeg er medlem af en forening, som kærer sig om sine medlemmer og som tilbyder noget af det flotteste fiskevand i den øvre del af Skjern Å opstrøms Sdr. Felding – mange km. ved Vorgod og Karup Å – og er man til tørflue/nymfefiskeri er der det meste af Fjederholt samt et lille stykke af Brande å.

  Hvad kan man ønske sig mere som lystfisker!

  Vi ses derude!
  Jens Løntoft

Lukket for kommentarer.