Ordinær generalforsamling


general_background

Der indkaldes til ordinær generalforsamling. Torsdag den 28. Januar 2016 klokken 19.30 i klubhuset, Ålykkevej, 7400 Herning.

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
  • Formanden aflægger beretning
  • Juniorklubben aflægger beretning
  • Vandpleje/elfiskeberetning KÅS – SÅS
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Bestyrelsen foreslår en fusion mellem Herning Sportsfiskerforening og Ikast Sportsfiskerforening, med endelig sammenlægning fra 2017. Forslag til vedtægter for den nye fusionerede forening fremlægges til godkendelse på denne generalforsamling. I 2017 indkaldes til en stiftende generalforsamling i Herning Ikast Lystfiskerforening.
 5. Valg af Formand
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er Knud Ø. Knudsen, Torben Pedersen, Bo Østergaard
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, nuværende suppleanter er: Lasse Gildbjerg og Henrik Abildgaard
 8. Valg af 2 revisorer, nuværende revisorer er: Thorkild Bøgild og Børge Sørensen
 9. Valg af revisorsuppleant, nuværende suppleant: Kurt Lunde
 10. Indkomne forslag – skal være formanden skriftligt i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen
 11. Fastlæggelse af kontingent og indskud for 2017.
 12. Uddeling af pokaler for fangede fisk m.m. 2015.
 13. Eventuelt.

Foreningen er sædvanen tro vært ved en enkelt øl eller vand.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Ordinær generalforsamling


 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling.

Torsdag den 17. januar 2013 klokken 19.30 i klubhuset

Ålykkevej 15, 7400 Herning.

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Valg af formand
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er: Peter Bjerg, Per Laursen og Jan Møller.
 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, nuværende suppleanter er: Jacob Lorentsen & Kenneth Nielsen.
 7. Valg af 2 revisorer, nuværende revisorer er: Thorkild Bøgild og Børge Sørensen.
 8. Valg af revisorsuppleant, nuværende suppleant er: Kurt Lunde
 9. Indkomne forslag – skal være formanden skriftligt i hænde senest den 12. januar 2010
 10. Fastlæggelse af kontingent og indskud for 2014
 11. Uddeling af pokaler for fangede fisk m.m. 2012.
 12. Eventuelt

Foreningen er sædvanen tro vært ved en enkelt øl eller vand.