Ordinær generalforsamling


Der indkaldes til ordinær generalforsamling.

Torsdag den 22. Januar 2015 klokken 19.30 i klubhuset

 Ålykkevej , 7400 Herning.

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Valg af Formand.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er Jan Andreasen, Per Laursen, Peter Bjerg.
 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, nuværende suppleanter er: Kenneth Nielsen og Henrik Abildgaard.
 7. Valg af 2 revisorer, nuværende revisorer er: Thorkild Bøgild og Børge Sørensen.
 8. Valg af revisorsuppleant, nuværende suppleant: Kurt Lunde.
 9. Indkomne forslag – skal være formanden skriftligt i hænde senest den 12. Januar 2014.
 10. Fastlæggelse af kontingent og indskud for 2016.
 11. Uddeling af pokaler for fangede fisk m.m. 2014.
 12. Eventuelt.

Foreningen er sædvanen tro vært ved en enkelt øl eller vand.

General forsamling