Ordinær generalforsamling 2


Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 21. januar 2010 klokken 19.30 i klubhuset, Ålykkevej 15, 7400 Herning

Dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag – Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest den 16. januar 2010
 5. Fastlæggelse af kontingent og indskud for 2011
 6. Valg af formand
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er : Knud Ø. Knudsen, Kenneth Nielsen, Bo Østergaard og Thomas Gustafsson.
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Nuværende suppleanter er: Per Laursen og Bo Fomsgaard.
 9. Valg af 2 revisorer: Nuværende revisorer er: Thorkild Bøgild og Børge Sørensen.
 10. Valg af revisorsuppleant. Nuværende suppleant er: Kurt Lunde
 11. Uddeling af pokaler for fangede fisk m.m. 2009.
 12. Eventuelt

2 thoughts on “Ordinær generalforsamling

 • Finn Larsen

  Et referat fra generalforsamlingen ville være ganske velkomment. Ikke alle har mulighed for at være til stede.
  Finn Dueholm Larsen. 8000 Århus C

Lukket for kommentarer.