– OG SÅ CYKLER VI DERUD AF


DET ER NU, DU SKAL MELDE DIG SOM FRIVILLIG HJÆLPER UNDER GIRO STARTEN – TIL GLÆDE OG GAVN FOR DIN FORENING!

Så nærmer tiden sig, hvor Herning bliver klædt i lyserødt og mere end 100.000 ind- og udlandske turister vil fylde godt op i gadebilledet.

Som nævnt på generalforsamlingen og vores hjemmeside, har HSF i den forbindelse mulighed for at få et kærkomment økonomisk tilskud ved at stille med et hold frivillige lørdag og søndag den 5. Og 6. Maj.

Der er stadig en del detaljer, der skal falde på plads, men det vi ved i skrivende stund er, at der skal bruges 10 flagposter, der skal stå og markere ruten for løbet lørdag. Disse skal påregne at starte temmelig tidlig lørdag morgen, men har til gengæld fri klokken 14.00.

Desuden skal vi bemande et forplejningstelt med et 5-mands hold. Teltet har åbent hele lørdag og en kortere periode søndag. Det er ikke realistisk, at vi kan få de samme mennesker til at stå så mange timer og losse øl og pølser over disken, så alt efter mængden af frivillige hænder, vil vi lave vagtplaner, så arbejdet bliver mere humant og forhåbentlig en stor fornøjelse og oplevelse.

Rent økonomisk kan der kun skønnes om størrelsen af det beløb, foreningen får for at stille med hjælpere, men meldingen fra GIRO folket er, at når de faste udgifter er dækket, vil hele overskuddet blive fordelt ligeligt mellem de deltagende foreninger – sagt på en anden måde, stiller der 40 hold fra foreningerne, får vi 1/40 af overskuddet. Det kan godt gå hen og blive rigtig godt!

Har du lyst til og mulighed for at hjælpe en eller begge dage, vil vi meget gerne have en mail med kontaktoplysninger, tidsrummet du kan hjælpe, og hvorvidt du ønsker at komme i forplejningstelt eller stå som flagpost. Det skal bemærkes, at flagposter skal være minimum 16 år og forplejningspersonalet 18 år. Skulle der være en eller flere, der gerne vil tage posten som kontaktperson for hhv. flagpost-holdet og forplejningsteltet, må I også meget gerne skrive det i mailen til:

peter.bjerg1 [Email: peter.bjerg1 #AT# skolekom.dk - erstat #AT# med @ ]

Vi håber på stor opbakning, og glæder os til et par hyggelige dage og en kæmpe oplevelse!!

Venlig hilsen

BESTYRELSEN