Nyt fra Karup Å


Så er der igen lidt nyt fra foreningens fiskevand ved Karup.

Fra Lars Skov har vi fået indsendt en fin bækørred på 47 cm på flue – taget på Øvre Karup å og Lars skriver denne beretning: “Noget af en overraskelse da den kom på land og ikke som forventet var en farvet havørred. Fangsten: netet var glemt, så den blev landet med gællegreb og blev derfor taget med hjem.” Der er også vedlagt et flot foto af den fine fangst.

Fra hyttestykket har Jan Andreasen sendt os denne beretning vedr. en havørred på 3,250 kg og 67 cm taget på flue: “Så lykkedes det, at få en af de fisk der har været i åen et stykke tid. En fisk som jeg har set og hørt flere gange. Den huggede efter max 10 min fiskeri, fisken rullede og gik dybt. Hele feigten, som varede ca. 15 min.” Der er også vedlagt et flot foto af den fine fangst.

Endelig så er der også indmeldt en havørred på 2 kg og 56 cm fra renseanlægget – uden foto. Se det hele på fangstrapporten.

Knæk & bræk