Nyt fiskevand i Karup Å


Det er lykkedes Hi-LF at leje et fint stykke fiske vand i Karup Å. Stykket er beliggende Uhrevej 45, opstrøms og sammenhængende med vores vand Uhrevej 54.
Find info om stykket i vores kortmaterialet for Karup Å, her er angivet P-plads og adgangsvej til stykket, samt en beskrivelse af gældende regler (beskrivelse ser man ved,at klikke på den markerede gule linje).

Der er jagt et par gange om året, og der er ved disse lejligheder vil være opsat et skilt ved adgangsvejen. Møder man dette skilt må man fiske et andet sted denne dag.