Ny rapport om laksens opgang og gydning i Skjern Å


I vinteren 2008 – 2009, blev der gennemført omfattende elfiskeri efter laks i Skjern Å Systemet, hvor i alt 604 laks blev fanget. Af disse blev 231 PIT mærkede og andre 60 laks (59 – 101 cm) blev mærket med radiosendere og efterfølgende fulgt gennem gydeperioden. Resultaterne blev brugt til at udregne et estimat for gydebestanden i Skjern Å. Du kan læse mere på DTU Aquas hjemmeside.