NY KASSERER


Vi mangler en ny kasserer i HI-LF.

Kasserer tjansen er spændende og et udpræget administrativt og serviceorienteret job, der giver stor indsigt og indflydelse på alt, hvad der sker i foreningen. Du får også stor indflydelse på den fremadrettede udvikling i foreningen.

Det administrative består primært i håndtering af medlemmer, lodsejere og diverse indberetninger og bogføring.

Servicedelen er kontakten til nye og gamle medlemmer, lodsejere og sponsorer.

Det vil være muligt at andre bestyrelsesmedlemmer varetager nogle af opgaverne

Du er velkommen til at kontakte Jan Møller Jensen tlf. 4040 2207 eller Knud Østergaard Knudsen tlf. 4015 2966.