Ny forening, nyt logo, nye æresmedlemmer og flotte pokalvindere


Kære medlem                                                                             

 

Hermed et kort referat fra den stiftende generalforsamlingen af HI-LF d. 2. februar 2017 i klubhuset, hvor ca. 60 trofaste medlemmer var mødt frem.

 

Fusionsprocessen mellem det tidligere HSF og ISF er sket i et positivt samarbejde. ISF har indtil nu været en selvstændig forening i 70 år takket være opbakning fra medlemmer og lodsejere. Fusionen mellem de 2 foreninger vil give medlemmerne adgang til mere fiskevand og skabe en forening, som vil stå stærkere. Martin Berger, tidligere formand for ISF, vil nu arbejde som formand for vandplejeudvalget i KÅS, hvor han vil arbejde for bl.a. at skabe bedre forhold for havørrederne i den øvre del af Karup Å Systemet.

Samarbejdet med Aulum Haderup Sportsfiskerforening fortsætter, med nye tiltag i 2017-2018

 

Juniorafdelingen: I HSF er juniortilgangen steget med ca. 10%. Jim Thaysen og Torben Smedegaard har gjort et fantastisk stykke arbejde i juniorafdelingen og takket være sponsorater fra Handelsbanken og Seatrout, er det lykkedes at skabe en attraktiv juniorafdeling. Foreningen arrangerer 4 ture hvert år, der går til henholdsvis kyst, sø og å. Juniorafdelingen kunne heller ikke fungere uden den store opbakning fra forældrene. Alle fra det tidligere ISF opfordres til at være med.

 

Fangster og fiskevand: Fiskeriet i de 2 foreninger har også i år været godt. Flere store laks er blevet fanget i Skjern Å. I Karup Å er der ligeledes blevet fanget mange store havørreder, – særligt i Karup Lille Å, som i en periode fik sin naturlige vandføring tilbage pga. nedlukning af Karup Elværksdambrug. Det er også positivt, at der nu igen er blevet forhandlet en aftale med lodsejerne ved Sunds Sø, så det er muligt at fiske på søen.

 

OK-kort: Alle medlemmer opfordres til at tegne OK-kort og sponsorere til HI-LF. Kontakt eventuelt Knud Østergaard Knudsen (bestyrelsen).

 

Nyt logo: I forbindelse med oprettelsen af HI-LF skulle der laves et nyt logo. Derfor blev der lavet en konkurrence, hvor man kunne indsende forslag til nye logo’er. Der blev indsendt rigtigt mange gode forslag, – så derfor en stor tak for de indsendte logoer, som uden tvivl har taget meget tid at udforme. Foreningen har valgt et logo tegnet af Anders Toft, se ovenstående logo.

 

Regnskab:  Både HSF og ISF kom desværre ud af 2016 med underskud. Men begge foreninger bidrager dog positivt til den nye forenings aktiver, som er 392 tusinde kroner. I HSF er antallet af seniorer uændret, og dagkortssalget har desværre været vigende. Dagkortssalget via kiosker er desværre gået tilbage, men der sælges heldigvis flere dagkort via Seatrout, DSF og www.fiskekort.dk. Årskontingentet for 2018 forbliver uændret.

 

Den nye bestyrelse: Jan Møller (formand), Knud Østergaard, Martin Berger, Jan Andreasen, Bo Østergaard, Kim Thygesen, Niels B. Fløe, Allan Bay og suppleanter Henrik Abildgaard og Frank Sjøgren.

 

Pokaler: I år blev der uddelt pokaler for største laks, havørred, bækørred og gedde. Fremover vil der ikke være pokaler – men i stedet en ”Hall of Fame”. Foruden fangstpokaler blev der uddelt diplomer til Jim Thaysen og Kaj Andreassen for mange års indsats i henholdsvis HSF og ISF.

 

Fusionen har jo givet anledning til langt mere fiskevand til samme pris, så bliv opdateret på https://www.hi-lf.dk/fiskevande/.

 

Knæk og bræk

bestyrelsen HI-LF

Ny bestyrelse

HI-LF bestyrelse

Fra venstre: Kim Thygesen, Jan Andreasen, Martin Berger, Jan Møller Jensen, Allan Bay, Bo Østergaard, Niels B. Fløe, Knud Ø. Knudsen

 

Nyt logo

Lars Relund overrækker præmien til vinderen af logokonkurrencen Anders Toft

Æresmedlemmer

Kaj Andreassen fik overrakt æresdiplom, for hans mangeårige arbejde for Ikast Sportsfiskerforening

Jim Thaysen  fik overrakt æresdiplom, for hans mangeårige arbejde for Herning Sportsfiskerforening

Pokaler

Flg. pokaler blev uddelt

Øverst til venstre:

Bækørred: Svend Thomsen

Særlig indsats: Lars Relund

Laks: Kurt Jensen

Havørred: Ole Lenler-Eriksen

Gedde: Peter Østergaard ( Ikke til stede )

Nederst fra venstre:

Havørred: Svend Erik Pedersen

Laks: Thomas Bang

Æresmedlem: Kaj Andreassen

Æresmedlem: Jim Thaysen (Ikke til stede)