Naturgenopretning Karstoft Å 3


Jeg var ude og nyde det gode vejr i går den 02-02-2013. Turen gik til Karstoft å på stykket opstrøms Karstoft by. Her er der et naturgenopretningsprojekt i gang på noget af vores fiskevand. Dele af projektet er allerede igang. Tidligere førte man store dele af åens vand ind gennem 2 dambru som lå på åens sydside, nu er de lukkede og størstedelen af vandet bliver i åen. Den nordlige bred (vores bred) og åen er renset op, så der bliver god plads til os. Senere vil den udrettede del af åen længst opstrøms på vores stykke blive gensnoet, der vil også blive etableret hele 10 gydestryg fordelt på hele genopretningsstykket. Jeg tror dette stykke har potentiale til at blive et virkelig interessant fiskevand.

Foresten er det meningen at de lodne fyre på billedet skal sikre at åen forbliver tilgængelig fremover.

Kurt Jensen

009

011

014

015

016

017

019

 


3 thoughts on “Naturgenopretning Karstoft Å

 • Ole Damgaard

  Hej Kurt mfl.

  Fin beretning og det er rart et se og høre din interesse for vandløbet, jeg vil dog gerne rette et par enkelte misforståelser samt tilføje lidt mere til sagen.

  Strækningen som der arbejdes på var tidligere en del af en død å-strækning ved det gamle Haurbjerg Dambrug som blev lukket får mange år siden. (er ikke sikker på hvornår et bud kunne være 20 år). Der sker ofte det med døde å-strækninger at de gror til og dermed ude af stand til at føre åens fulde vandføring.

  Jeg vil gerne købe den med naturgenopretningen,åen er i hvert fald blevet bredere og har fået karakter af et “rigtigt” vandløb efter udvidelsen af profilet. Hvis man ser på luftfotos af området er det meget tydeligt at se hvor åen bliver lille og smal. Søerne der ses på strækningen har været en del af det gamle Haurbjerg Dambrug.

  Efter udvidelsen af profilet er vandstanden i åen faldet 25-30 cm, hvilket har bevirket at resterne af stemmeværket til sdr. kanalen er blotlagt (kan ses på en af dine fine billeder). Det er et ønske at stemmet skal fjernes da det efter udvidelsen af profilet har fået en opstemmende effekt.

  Hvis DCV kan få bevilliget gruset så udlægger Herning Kommune i første omgang 200 m3 grus på stræknngen svarende til ca. 4-5 gydebanker. Såfremt den gamle opstemning til sdr. kanalen kan fjernes vil der efter samme princip kunne udlægges flere gydebanker (på den måde kunne vi godt komme op på 10).

  Der er planer om et vådområdeprojekt(grøn vækst)på den regulerede del af Karstoft Å, hovedsagligt fra den gamle Karstoft Fiskeri som fornyligt er lukket og opstrøms.Åen genslynges og vandspejlet hæves ved udlægning af gydegrus mm så der på sigt kunne komme flere gydebanker.

  Der er fornyligt blot lukket et dambrug (ikke 2 dambrug) men det var det sidste der havde en interesse i et par af de mange kanaler der findes i området. Der findes dog en del andre interesser i kanalerne som endnu ikke er afklaret.

  Det blev lidt langt det her, men afslutningsvis så kunne Karstoft Å gå hen og blive et fantastisk vandløb, hvor det efterhånden kun er spærringen ved Skarrild Hus der mangler

  mvh. Ole Damgaard

 • jim thaysen

  Hej Kurt.
  Dejligt med sådan en”sporhund” som dig. Det lyder da vildt spændende med de gydepladser. For det må være vejen frem, trods alt.
  Det er dejligt at den slags projekter bliver til noget, trods krise og hvad vi ellers kan finde på. Fine billeder, ææææeee, De der lodne, kan de egentlig spises?. Ellers kan vi måske bruge dem på vores rydnings hold.
  Hilsen Jim Thaysen.

Lukket for kommentarer.