Medlemskort


Al begyndelse er svær!

Det tager desværre længere tid end forventet at få produceret vores nye plastic medlemskort.

Inden sæsonstart i Karup Å den 1. marts bliver der udsendt nyhedsbrev, nye medlemskort mm til alle medlemmer, der er registreret inden 1/2/2009. Hvis du er på fisketur, inden du har modtaget dit nye plastik medlemskort, skal du blot medbringe en giro kvittering, kopi af dit kontoudtog eller andet, som dokumenterer dit medlemsskab.

Knæk og bræk Bestyrelsen