MEDLEMSFORDEL – SKJERN Å – DAGKORT 2013 4


Kære medlemmer.

Til generalforsamlingen åbnede bestyrelsen op for en debat omkring, hvilke tiltag HSF skal tage i forbindelse med SÅS’s ønske om at mindske fiskepresset den første måned af sæsonen og derved skåne storlaksen.

Som bestyrelsen ser det, er der reelt to valgmuligheder, hvis vi skal bakke op omkring de andre foreninger: En fordobling af dagkortprisen ELLER ingen salg af dagkort den første måned.

Løsning nummer et kan potentielt være den mest økonomisk rentable, hvilket ikke er uvæsentligt. Halvdelen af vores indtægter på dagkort i 2012 kom faktisk ind den første måned efter sæsonstart. Ulempen er, at vi risikerer at blive overrendt af dagkort-fiskere til gene for vores medlemmer.

Bestyrelsens valg falder derfor på løsning nummer to, hvilket betyder, vi ikke sælger dagkort eller gæstekort til Skjern å den første måned efter sæsonstart. Dagkort til Karup å sælges som hidtil, og efter den 16/5 sælges dag- og gæstekort til Skjern å på samme måde og til samme pris som hidtil. Det er bestyrelsens holdning, at denne løsning tilgodeser vores medlemmer mest mulig. Det sikrer plads ved fiskevandet og skåner i samme ombæring storlaksen til gavn og glæde for kommende generationer af fisk og fiskere. Vi bakker ved vores handling op om initiativerne fra SÅS, og så håber vi naturligvis, at denne ekstra bonus for medlemmerne vil betyde, at nye medlemmer finder vej til vores forening.

Tak for jeres indslag i debatten og knæk og bræk derude

Med lystfiskerhilsen

Bestyrelsen


4 thoughts on “MEDLEMSFORDEL – SKJERN Å – DAGKORT 2013

 • Niels Præst

  Kære bestyrelse og alle heldige medlemmer.

  Jeg synes det er den helt rigtige beslutning bestyrelsen har taget. Respekt for det. Medlemmerne, som er “grundstenene” for HSF`s økonomi, da det jo er dem, som hvert år betaler for det fiskevand som HSF lejer hos lodsejerne, bliver tilgodeset. Det er foreningsånd! Som Bjørn er inde på, tror jeg også det på sigt giver en lige så god en økonomi, måske endda bedre. Jeg kan sagtens forestille mig, at beslutningen vil give flere medlemmer. En anden fordel jeg kan se, ved ikke at sælge dagkort den første måned er, at tilgodese de medlemmer som giver en hånd med. Der er jo en del af medlemmerne, frivillige hjælpere, der er med til at holde foreningen i gang. Sørge for information på hjemmesiden, holde klubaftener og lave arrangementer, eller at vi i det hele taget kan komme til at fiske ved åen. Det er dem rydder og fjerner vild bevoksning lange vandløbet, fjerner udgåede træer, saver grene af udhængende træer, sætter nye broer op og reparerer de gamle mv. Hvis vi ikke havde medlemmer som tager sig af det, ja så havde vi ikke meget fiskbart vand i HSF. Så også disse frivillige hjælpere, som tilsammen bruger mange, mange frivillige timer, bliver tilgodeset med denne udmelding, synes jeg. Jeg kan tolke det som en form for “tak for hjælpen, vi tænker først på medlemmerne”!

  Niels præst

 • Tommy F Hoelgaard

  Et godt valg som jeg tror og håber vil komme vore medlemmer til gode

  Så må vi alle prøve at gøre god reklame for HSF

  Mvh Tommy F Hoelgaard

 • Bjørn H. Pedersen

  Klog beslutning!

  Jeg er sikker på, at det også giver mindst lige så meget i kassen i den sidste ende. Nu skal folk i starten ikke først overveje, om det kan betale sig at købe årskort, fordi der ikke er noget alternetiv.
  Desværre kan det ske, at der kommer run på Borris Lystfiskerforening, som tilbyder årskort til 1100 kr., hvis man køber inder 1. april!

 • Mogens Nielsen

  hej.
  det lyder som en rigtig god løsning, man kunne også lave det sådan at vi sælger dagkort som vi plejer, men for alle dagkort holder er det cacth and release, det kunne måske også give nogle flere medlemmer. bare en ide`.
  Mogens Nielsen

Lukket for kommentarer.