”Luftning” af gydebanker som alternativ til el-fiskeri


Allerede da vi besluttede at stoppe el-fiskeriet, var snakken at vi i stedet skulle samles og lufte gydebanker. Der er planlagt 2 dage, hvor vi skal ud og rede brudeseng for havørrederne:

18 november 2017 kl. 8:00 mødes vi i flyvestationens hytte.

25 november 2017 kl. 8:00 mødes vi i flyvestationens hytte.

Begge dage er programmet

  • 8.00 serveres der rundstykker, medbring selv kaffe.
  • 9.00 skulle vi gerne være delt op i arbejdsgrupper, og kører til åen for at forbedre gydemulighederne for havørrederne.
  • 13.00 er der frokost i flyvestationens hytte, efter frokost kører vi igen til åen, og færdiggøre dagens projekter, herefter kører vi hjem.

Det er KÅS håb at i alle vil bakke op om dette tiltag, KÅS bestyrelse og KÅS vandplejeudvalg anser det for vigtigt at bibeholde det gode samarbejde på tværs af foreningerne, som i mange år har været drevet af arbejdet med el-fiskeriet.

Alle der har lyst til at give en hånd med er velkommen.

Medbring redskaber som havegreb, ørnenæb, sav. o.s.v. KÅS har investeret i nogle havegrebe som kan lånes hvis man ikke har selv.

Af hensyn til indkøb af rundstykker og frokost, send en SMS (tlf 24432235) eller mail: Ivan.andersen2  [Email: Ivan.andersen2 #AT# skolekom.dk - erstat #AT# med @ ]med besked om antal deltagere og besked om hvilken forening de kommer fra.

Med håb om stort fremmøde.

Carsten Keis Fomsgård, Mogens Styhr, Ivan Andersen