Laksepremieren og forholdsregler til Corona pandemien!


Som tidligere nævnt, så starter vi den 16 april, men læs sidste update fra SÅS herunder

Laksepremieren og forholdsregler til Corona pandemien!

Laksepremieren i Skjern Å-systemet starter den 16. april og grundet corona-pandemien er der en række vigtige forhold, du som fisker skal være særligt opmærksom på.

Corona-situationen

Skjern Å Sammenslutningen, og det fiskeri der forvaltes herunder, er naturligvis også omfattet af regeringens og sundhedsmyndighedernes påbud, regler og anbefalinger vedrørende corona-situationen. Det har blandt andet medført, at fællesarrangementer er aflyst.

Derudover gælder alle fiskeregler som vanligt, det vil sige som de er anført på sammenslutningens hjemmeside. Inden fiskeriet påbegyndes, har du som fisker pligt til at sætte dig ind i disse regler. Dette kan du gøre her:

Vedrørende regeringens og sundhedsmyndighederne påbud, regler og anbefalinger kan disse tilgås her:

https://www.sst.dk/da/corona
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark

Under og i forbindelse med fiskeriet har du pligt til at følge de retningslinjer regeringen og myndighederne har udstukket. 

Sundhedsstyrelsen og Midt- og Vestjyllands Politi

Skjern Å Sammenslutningen har via Danmarks Sportsfiskerforbund været i kontakt med Sundhedsstyrelsen og Midt- og Vestjyllands Politi. Vi har spurgt disse myndigheder, om de mener, at fiskeriet bør lukkes. De melder tilbage, at de ikke mener, at fiskeriet bør lukkes og at de tværtimod ser fiskeri som en god aktivitet under de givne omstændigheder, så længe ovennævnte retningslinjer overholdes. Skjern Å Sammenslutningen har taget denne indstilling til efterretning.

Det individuelle ansvar og håndhævelse heraf

Myndighederne fremhæver, at alle til hver en tid har pligt til at følge deres anvisninger og påpeger, at når den enkelte lystfisker selv beslutter sig for at tage ud for at fiske, sker dette på eget ansvar. Midt- og Vestjyllands understreger desuden, at det er politiets ansvar at håndhæve, at retningslinjerne fra myndighederne, herunder afstandskrav, forsamlingsbegrænsninger etc., bliver overholdt. Dette gælder også under og i forbindelse med fiskeri i Skjern Å-systemet. Skjern Å Sammenslutningen har taget denne indstilling til efterretning.

Skjern Å Sammenslutningens ansvar og håndhævelse heraf

Som det fremgår af ” Tilladelse til fiskeri og hjemtagning af laks i Skjern Å vandsystem 2020” (Sagsnr.: 20-43120-000003), som Skjern Å Sammenslutningen har modtaget fra Fiskeriinspektoratet, er det Skjern Å Sammenslutningens ansvar at tilse, at der bliver holdt opsyn med fiskeriet. Dette ansvar påtager sammenslutningen sig selvfølgelig også i år fuldt ud og derfor vil der foregå kontrol af fuldstændigt vanligt omfang, om end proceduren for kontrol af fiskekort, kroge, evt. fangst etc. vil foregå på en lidt anden måde end vanligt, med henblik på at undgå smitte mellem fisker og kontrollør.

Når du bliver kontrolleret har du pligt til at følge kontrollørernes anvisninger, herunder ny procedure for kontrol af kort, redskaber og fangst. Kontrollørerne vil anvise dig i den nye kontrolprocedure på stedet.

Vi ønsker alle godt helbred og knæk og bræk

Skjern Å Sammenslutningens bestyrelse