Laksekonference


IYS

Salmon and People in a changing world

Laksekonference 

11 oktober 2019

I anledning af det Internationale Vildlakseår, indbyder Danmarks Center for Vildlaks og Dansk Laksefond til konferense om laksen i Danmark. Vi har inviteret Fiskeriministeren, lokale politikere og forskere fra ind og udland til at gøre os alle klogere på laksen nu og i fremtiden. 

Vi håber at rigtig mange vil bakke op om arrangementer og være med til markere året. 

Konferencen afholdes den 11. oktober 9.00 til 16.00 på Innovest i Skjern. Prisen er 250,- og indeholder frokost og forplejning i løbet af dagen. Tilmelding senest 1 oktober. Der er et begrænset antal pladser til rådighed, så først til mølle.  Tilmelding på mail til sl [Email: sl #AT# vildlaks.dk - erstat #AT# med @ ]

Det er NASCOog NPAFCsom står bag det Internationale Vildlakseår http://www.nasco.int/iys.html

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

Laksens år – International Year of the Salmon

Salmon and people in a changing world 

En dag i laksens tegn, arrangeret af Danmarks Center for Vildlaks og Dansk Laksefond

Foreløbigt program 

11 oktober 2019, Innovationscenteret i Skjern

8.45 til 9.30    Registrering, kaffe mm. 

9.30               Åbning af konference / DCV – Gert Holdensgaard –

9.45               Præsentation af NASCO og IYS/ Cathal Gallagherh 

10.10             Minister for Fiskeri, Ligestilling og for Nordisk Samarbejde, Mogens Jensen.

10.35             Pause, kaffe

11.00             Laksen i Ringkøbing-Skjern kommunes våbenskjold, Borgmester Hans Østergaard

11.15             Status for Laksen i Danmark, DTU Aqua, Anders Koed

11.40             Laksens betydning for mennesker, Arne Kvist Rønnest

12.00             Opsamling og spørgsmål.

12.15             Frokost

13.00             Udfordringer for laksen, opsamling og indledning, Søren Larsen

13.10             Danmarks Sportsfiskerforbund, Verner Hansen 

13.30             En natur i ubalance, fokus på prædation, Niels Jepsen, DTU Aqua

13.50             Hvem har ret til laksen, evt. Danmarks Naturfrednings (ikke afklaret) 

14.05             Laksen i Europa før, nu og fremover, Eva Thorstad, NINA

14.40             Klima og genetik, Professor Einar Eg Nielsen, 

15.00             Pause, kaffe

15.30             Paneldebat, spørgsmål og diskussion,

16.00             Afslutning