Kvotestop for storlaks


Fra SÅS

Skrevet af Henrik

 

Kvotestop for laks over 75cm

Fra og med fredag d. 13. september må der ikke hjemtages laks over 75cm  i Skjern Å’s hovedløb nedstrøms Tarp Bro, nedstrøms Vester Ringvej i Omme Å og nedstrøms Jernbanebroen i Vorgod Å.

Husk at alle hunlaks skal genudsættes.

mvh. Bestyrelsen