Kvotestop


Stop for hjemtagning af laks

Kun tre dage skulle der til, før første halvdel af kvoten af storlaks i Skjern Å blev opbrugt. Der er nu indført kvotestop og det er forbudt at hjemtage laks over 73 cm. i Skjern Åens nedre stystem.

Det er dog stadig tilladt at fiske storlaks i Vorgod Å opstrøms jernbanen, i Omme Å opstrøms ringvejen samt i Skjern Å opstrøms Tarp Bro. Her er der endnu seks storlaks hvert sted. Det er også tilladt at fiske og hjemtage smålaks under 73 cm. Men de fisk plejer først at vise sig sidst på sommeren.

Anden halvdel af storlaksekvoten åbnes 16/6, hvor der endnu er 78 storlaks i spil til hjemtagning.