Kort Vorgod Nord opdateret


Stykket længest nedstrøms på østsiden ved Karlsmosevej 8 er blevet fjernet fra kortet da HSF ikke længere har fiskeret på dette stykke. Husk at udskifte kortet i din kortmappe med det nye kort.