Kort opdateret


Kortene over Sunds og Gødstrup Sø er nu blevet opdateret med seneste informationer. Yderligere har jeg efter ønske fra mange opdelt kortet over Nr. Vium til kortmappen i 2 dele.

Desuden er kortene over Skjern Å systemet blevet opdateret med de rigtige fisketider.