Klubhuset mandag, d. 23. februar


Foredrag/informationsaften.

Vi får besøg af Ole Damgaard, som til daglig arbejder i Hernng Storkommunes

miljøafdeling. Han vil bla. fortælle hvilke tiltag, der er fra kommunens side,

med hensyn til vandpleje i Skjern Å systemet. Endvidere vil han komme ind på

hvad det indtil videre er sket, indefor faunapassage, opkøb af dambrug m.m..

Ole er  en meget  flittig gæst ved Skjern Å, og har adskillige flotte Skjern Å laks

på samvittigheden. Du kan helt sikkert få et par gode tips til laksefiskeriet

Mød op  og få måske svar på dine miljøspørgsmål.

Vi ses

Jim Thaysen