Karup Å 1954


Hvordan mon Karup Å har ændret sig siden 1954? Krak har fået en sjov feature, hvor man kan se luftfotos fra 1954 og sammenligne dem med de nuværende luftsfotos. Se fx nedenstående omkring rensningsanlægget, hvor man virkelig kan se at svingene på vores stykker har ændret sig drastisk.

Karup å er uforanderlig, men dog aldrig den samme …