Karup Å Konkurrence


Karup Å Sammenslutningen afholder igen i år, den store fiskekonkurrence, som bliver afviklet i stort set hele Karup Å.

Hvis du ikke er HI-LF medlem har du hermed en unik mulighed for at prøve nogle af HI-LFs legendariske stykker ved Karup Å. De seneste år er der taget mange vinderfisk på vores stykker.

Fiskekonkurrencens formål er at skaffe penge til at forbedre gyde- og opvækstpladserne for Karup å’s unikke stamme af havørreder og derfor går overskuddet ubeskåret til vandløbsrestaurering i Karup å og dens tilløb.

Kom og deltag i årets konkurrence, og støt op om det arbejde der gøres for at bedre forholdene for Karup Å´s havørreder, til gavn for os alle.

Se hele konkurrenceprogrammet her.

Vi glæder os til at se dig, vel mødt til en weekend i fiskeriets tegn.