Jagten på kvotelaksen


Forfatteren med premierelaks på godt 11 kg

Snart går det løs ved lakseåerne. En hel vinters venten er slut, og vi kan komme ud og jagte de sølvblanke laks, som stiger op i vores åer lige nu. Overskriften skal naturligvis opfattes med en vis ironi, idet jeg synes det er vigtigt at nyde stemningen ved åen, trods mange lystfiskere, og at man nyder vejen til årets første laks, så det ikke bliver en gang stress og jag, hvor vi har travlt med at fange ”vores” fisk på kvoten.

I det følgende vil jeg beskrive mit spinnefiskeri på laksene i sæsonens første måneder april og maj. Det vil være delt op nedstrømsfiskeri, som jeg typisk benytter i april og i opstrømsfiskeri, som jeg benytter resten af året (med opstrøms menes gang nedstrøms med åen og kast opstrøms og tværstrøms, således man ikke går mod fiskeretningen).

Grejet

Godt spinnegrej til åen er en god kyststang i den kraftige ende på 10-11 fod og med en kastevægt på 10-30 gr (+-) og fastspolehjul str 3-4000 med god bremse (vigtigt!!). Linen er enten en flet på 0,15-0,20 med fluorcarbon el nylonforfang, eller nylon hele vejen i 0,33-0,40. Begge linetyper har fordele. Fletline giver en super god kontakt med endegrejet, men er meget konsekvent i fighten, idet den ingen elasticitet har. Dvs. risikoen for mistet fisk er større. Nylonen er mere eftergivende i fighten, og for fiskere der har tendens til for hurtigt modhug gør nylon, at du oftest mærker hugget lige et splitsekund senere, så fisken har fået lov til at vende med spinneren, og derved bliver kroget sikkert i saksen.

Nedstrømsfiskeri

Når sæsonen starter er åen kold og oftest også høj. Som spinnefisker er det en fordel at komme helt ned til fisken, der står dybt, og man skal gerne affiske mere langsomt end om sommeren, hvor vandet er varmere. Her virker nedstrømsfiskeri fantastisk. Grunden til dette er, at affiskningen/ tempoet du fisker på tværs af åen i, kan gøres betydeligt langsommere nedstrøms, og du kan så at sige ”kilde” laksen på næsen med spinneren. Kondomspinnerens haler er ekstremt livlige og disse vil vibrere kraftigt for næsen af laksen, samtidig med, at der kommer trykbølger fra spinnebladet. Jeg bruger nedstrømsspinnere på 25 gr med str 4 blad, typisk i stærke farver som fl. Gul, fl. Orange, fl. Rød og gul/sort, som alle virker fortræffeligt i starten.

Personligt benytter jeg helikopterrig hele sæsonen, da jeg synes, at jeg lander markant flere fisk på det. Senere giver det også den gevinst at det er markant mere skånsomt til catch and release fiskeri. Du kan se her hvordan man binder helikopterrig

I praksis foregår nedstrømsfiskeriet ved at du kaster ca 45 grader nedstrøms og helt over til modsat bred. Vinklen på kastet kan justeres alt efter, hvor hurtigt du vil affiske åen på tværs. Så hvis du kaster længere end de 45 grader, så fisker spinneren langsommere. Det er vigtigt, specielt på de stræk, hvor standpladserne er på modsatte side, at du kommer helt over og lander 10-20 cm fra modsatte bred eller kanten af den vegetation, der måtte være. Laksene står oftest meget tæt på kanterne i strømskellene. Derefter lader man spinneren synke helt til bunds, for derefter at hjemtage den så langsomt som muligt. Bladet skal lige nøjagtig rotere og spinneren skal gå helt nede ved bunden. Oftest vil hugget falde forholdsvist hurtigt efter igangsætningen. Det kan oftest føles som et stød el to i stangen, hvorefter man ”taber” spinneren, dvs mærker at rotationen stopper. Derefter kommer det tunge træk fra fisken. Det er MEGET VIGTIGT, at man venter med at løfte stangen til fisken har vendt med agnen, da dette giver betydeligt bedre krogning.

Har fisken ikke hugget på den første halvdel kan man gøre to ting. Den første er at fiske spinneren langsomt hjem og forsøge at ”lade den hænge” ved egen bred, for derefter at hjemtage den langsomt langs med breden. Dette anbefales på pladser, hvor man tror på egen side. Hvis du omvendt ikke tror på egen bred så hjemtages spinneren, når den er nået over midten af åen. Ved begge metoder, og i det hele taget ved alt spinnefiskeri, er det vigtigt at lade spinneren hænge 1-2 sekunder i overfladen, inden den tages op ad vandet. Der er ofte laks, der tager spinneren, når den speedes op og stiger i vandsøjlen, og hvis der en laks efter, så er det surt at flå spinneren op for snuden af den (det har jeg gjort mange gange!!).

På billedet ses de nedstrømsspinnere, som Torben bruger.

Opstrømsfiskeri

Opstrømsfiskeriet begynder jeg typisk på i starten af maj, el slut april hvis der kommer meget varme. Til dette bruger jeg opstrømsspinnere på ca. 16 gr og med str 5 blad. I den første tid med opstrømsfiskeri er det de samme stærke farver som ved nedstrøms, men i takt med at vandet bliver klarere og klarere bliver det mest den ”hvepsefarvede” gul/sort el gul/rød med kobberblad jeg benytter (de to farver er også fantastiske, når det store havørredtræk kommer i juni), og når vandet er helt klart og varmere så er det den brune ”naturfarvede”, som virker fortræffeligt. Men mere om denne fortræffelige sommerfarve i en senere artikel 😉

Ved opstrømsfiskeriet kaster jeg typisk tværstrøms og en smule opstrøms, når jeg fisker til standpladser på modsatte side. Igen lader jeg spinneren gå til bunden, idet vi stadig er først på sæsonen. I skjern fisker jeg næsten altid tværstrøms til pladserne modsat, hvor jeg i storå ligeså ofte laver lange kast opstrøms til modsatte bred, for at kunne hjemtage spinneren langsommere i den noget dybere å. Samme koncept kan anvendes i eksempelvis Vorgod å, som også er dyb og langsom.

Ved affiskning af egen bred kaster jeg opstrøms til midten af åen og lader spinneren gå til bunds. Længden på kastet afhænger af om jeg vil have spinneren til at ”svinge rundt” inde foran, eller om jeg vil hjemtage den dybt hele vejen. Begge dele kan være effektivt. Bliv ikke overrasket, hvis en metersfisk kommer og henter spinneren lige under overfladen for fødderne af dig!!

På billedet ses de opstrømsspinnere som Torben bruger først på sæsonen.

Håber I kan bruge tipsene til noget. Hvis I som spinnefiskere følger dem til punkt og prikke, så vil jeg gerne love, at I er et skridt nærmere på forårslaksen. Artikelserien her fortsætter engang i maj el juni, når vandet er klaret op og blevet varmere. Der vil der komme tips til sommerfiskeriet. Har i spørgsmål så skriv endelig til mig. Knæk og bræk derude.

Mvh Torben Smedegaard