Indvielse af Fjederholt Å projektet


Kære medlemmer af HSF
Jeg håber at nedenstående invitation kunne have jeres interesse. Beklager den korte frist.

Mvh. Ole Damgaard

Pressemeddelelse Den 1. maj 2012

Indvielse af vådområdeprojektet ved Fjederholt Å

Gydebanker for laks, okkefældningsbassin og slyngede vandløb er blot en lille smagsprøve på de oplevelser, som det nye vådområde ved Fjederholt Å byder på.
Lørdag den 12. maj åbner Naturstyrelsen i samarbejde med Herning Kommune området for besøgende. Det sker kl. 10:00 fra Fjederholtgård, Fjederholtvej 11 i Herning

Gåtur og elfiskeri
Fra Fjederholtgård vil gæster og arrangører blive kørt i bus til det nedlagte Kideris Dambrug, der er blevet retableret. Her vil publikum bl.a. se de nye gydebanker for laksefisk i Fjederholt Å, elfiskeri, nye okkerfældningsbassiner og det nye slyngede forløb af vandløbet med det specielle navn, ”Langs med åen”. Endelig bliver der en kortere gåtur på stiforløbet langs med jernbanen.

Taler og grillet krondyr
Kl. 11:30 finder den officielle indvielse sted ved Fjederholtgård. Næstformand i Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune, Christen Dam Larsen, og skovrider i Naturstyrelsen, Poul Ravnsbæk, vil tale i dagens anledning.
Efterfølgende vil Naturstyrelsen byde på grillet krondyr og lidt at drikke.

Gydebanker og okkerfældningsbassin
Vådområdeprojektet omfatter 150 ha langs 5 km af Fjederholt Å sydøst for Lind. I forbindelse med projektet er der nedlagt 2 dambrugsspærringer, der er anlagt et okkerfældningsbassin, en del af åen er genslynget, flere gydebanker er saneret, der er udlagt gydegrus og drænvand fra oplandet ledes nu flere steder gennem engtørven til åen. Der er endvidere etableret 1,5 km natursti.

Målet med projektet er, at der årligt fjernes 14 ton kvælstof og 1 ton fosfor, at vandløbskvaliteten forbedres af hensyn til laksen i vandløbssystemet, og at der bliver bedre rekreative muligheder for lokalbefolkningen.

Penge fra ”Miljømilliarden”
Projektet har kostet ca. 11 mio. kr, som miljøministeren har bevilget af ”Den særlige vand- og miljøindsats”, også kaldet ”Miljømilliarden”.

Tilmelding
Hvis man ønsker at deltage, skal tilmelding ske til Ole Damgaard på mynod [Email: mynod #AT# herning.dk - erstat #AT# med @ ] eller 96 28 80 83 inden 8. maj kl. 14:00.

Yderligere oplysninger: Ole Damgaard, Herning Kommune, tlf. 96 28 80 83.