Indsatsen for laksens naturlige reproduktion i Fjerderholt Å tegner godt. 2


Et af de nye stryg i Fjerderholt Å

I denne vintertid, går tankerne ofte mod ens store hobby, nemlig lystfiskeriet, hvorfor det var naturligt at aflægge åen et besøg her mellem jul og nytår, hvor der var juleferie. Min far og jeg havde valgt at tage til Fjerderholt Å ved Skærbæk. som ligger få kilometer fra vores hjem.

Der er i det forløbende år sket meget på denne å-strækning. Kidris dambrug er jo blevet opkøbt og nedlagt og nu tilbageført til sit naturlige å-løb. Opstemningen er fjernet og der er virkelig kommet flow i vandet pga. netop det store fald der er på denne strækning. Naturstyrelsen har på denne strækning gjort en stor indsats for at reetablerer fiskens muligheder for en naturlig reproduktion for bl.a laksen. Der er blevet lavet mange og lange stryg, faktisk et fantasktisk syn for os lystfiskere.

Vi gik en lang tur ved åen, hvor vandet var meget klart pga. den lille nedbørsmængde, som der har været i den sidste tid. Vi nød synet af åen, som var som helt forandret i forhold til, som vi kendte den fra tidligere. Strøm, stryg og hvivler var bare tilstede og man følte at de optimale muligheder for ynglende fisk snart ikke kunne blive bedre. Til vores stor glæde, blev vi bekræftet i vores fornemmelse, lige foran os i starten af et stryg ser vi en stor laks, endda en meget stor laks på noget skønsmæssig over en meter, vi står stille og observerer den i ca. 5 minutter, hvorefter der kommer mere liv i vandet, yderligere to laks kommer frem og cirkler rundt omkring hinanden, der er virkelig liv på gydebankerne, et fantastisk syn og ikke nok med det, en laks går op og bryder overfladen 10 meter fremme og man tror ikke det er sandt lige her, men det er bare virkeligheden.

En dejlig oplevelse for os lystfiskere i denne lidt stille periode, men også en bekræftelse på at hjælpen til laksen for en naturlig reproduktion er kommet nærmere og ser ud til at virke.

Et godt Nytår til alle lystfiskere i HSF.

Venlig hilsen Lasse Frandsen.

 

 

 


2 thoughts on “Indsatsen for laksens naturlige reproduktion i Fjerderholt Å tegner godt.

 • Ole Damgaard

  Hej Lasse m.fl.

  Tak for denne fine beretning som jeg lige vil følge op på med nogle facts.

  Produktionen på Kideris -og Kølkær Dambrug er standset og begge stemmeværker er fjernet. I tillæg til dette er der yderligere fjernet 2 stemmeværker i Ikast-Brande Kommune(ved Fonnesbæk -og Vester Isen Dambrug). Der nu fri passage i hele Fjederholt

  Der bliver udlagt 2500 m3 gydegrus fra Kølkær fiskeri til Kideris Dambrug.Der er indtil nu udlagt ca. 1600 m3, hvoraf de 1000 m3 er udlagt fra Skærbækvej til Kideris. Resten fordeles på egnede lokaliteter når vejret ellers tillader det. Ud af de 2500 m3 lægges der ca. 500 m3 til fordel for stallingen. Stensammensætningen er lidt finere.

  Der udføres 2 okkerbegrænsende tilltag, et i Låsevase Bæk og i den kanal der hedder “langs med åen”. I Låsevase Bæk udvides et eksisterende okkerbassin til ca. 3 gang det nuværende. I “Langs med åen” øges opholdstiden ved at slynge kanalen.

  Der afskæres dræn i et enkelt område som reducerer udledningerne af N og P til Ringkøbing Fjord.

  I tillæg til dette etableres der en sti inkl. en bro over Fjederholt Å langs Jernbanen som giver mulighed for at cykle fra Lind Kollund mm til Søby og Kølkær området.

  Ved El-Fiskeri i Fjederholt Å d. 6-7 december 2011 blev der registreret ca. 15 laks (der var flere der smuttede) hvoraf de ca. 10 blev registreret ved de nyudlagte gydebanker fra skærbækvej – Kideris 2 af disse blev registreret i den forhenværrende “døde åstrækning”. Så fremtiden for Fjederholt Å er rigtig lovende.

  Der bliver sandsynligvis afholdt indvielse af projektet til foråret

  mvh. Ole Damgaard

 • jim thaysen

  Hej Lasse og Ole.
  Sikke da en fed natur oplevelse i der har haft. Men det bekræfter jo endnu engang, det nytter at gøre noget for vore vandløb.
  Hvor er det dejligt at fiskene nu kan trække højt op i Fjederholt å. Jeg startede selv mit lystfisker liv ved Fjederholt å. Den gang i slutning af tresserne, var der mange spærringer som hindrede vildfiskenes vandring. Laks og havørred så vi aldrig. Tak for jeres fine rapport.
  Et stort knæk og bræk samt et forygende nytår til jer.
  Hilsen Jim Thaysen.

Lukket for kommentarer.